13. 01. 2020 anket jeg psykologsaken til Høyesterett.

Psykologen ble tilkjent 45000,- kroner i erstatning. Hun selv krevde 350 000,- kroner. Saksomkostningene for meg påløper seg til nesten en million kroner, hvorav  ca 600.000,- kroner til advokat Carl Bore, en av Norges dyreste advokater.

Les videre