Det veier ganske tungt når en psykolog lager egne tråder på sin private Facebookprofil om en mor hun har utredet og kaller henne en løgner. Gjentatte ganger. Hvem tviler på at det er sant når det kommer fra autorisert helsepersonell? 17 desember 2019 gjorde hun det med meg. Hun anklaget meg for ikke mindre enn 22 løgner.

På en post på pykologens private facebookside henges jeg ut og belæres først om hva en Kafka-prosess er. Hun «feiret» seieren  når lagmannsretten avviste anken  i injuriesøksmålet hun anla mot meg 6 desember 2019. Med fullt navn og postet flere bilder som var opp til 10 år gamle. Hun kopierte en tekst jeg hadde skrevet rett etter rettssaken i mai 2019 og nummererte nedover i teksten 22 påståtte løgner. I dette innlegget skriver jeg om «løgn» nr 13, 14 og 15. Her har jeg skrevet om «løgn» 1 og 2. 

Jeg har rett til å forsvare meg mot anklagene og vil ta de påståtte «løgnene» en for en og redegjøre for det. Fra psykologens Facebookprofil 17 desember 2019.

Her har jeg redegjort for «løgn» nr 13, 14 og 15

13:

«En utenforstående har i tillegg brukt rapporten spekulativt for å ramme meg siden 2009.  Psykologen kalte henne en venninne. (13)» 

Det skal være facebookvenninne, ikke venninne.

14:

«Venninnen var besatt av Irene Hov, sa psykologen mens hun lo.(14)» 

Det korrekte er hekta på Irene Hov, ikke besatt. 

15:

«Hun redegjorde for kontakten mellom dem og at de hadde hatt løpende dialog i snart 10 år. (15)»

Psykologen redegjorde i sin vitneforklaring at hun har hatt kontakt med Facebookvenninnen siden 2010. Det blir ca 10 år.

 

Jeg ber leserne bedømme selv om det er jeg eller psykologen som lyver.

Jeg transkriberte psykologens partsforklaring i retten i mai 2019. Her er fra ca en time ut i sin forklaring når hun ble forhørt av advokat Petter Mandt. Facebookvenninnen er «A».

 

54:18

PM

«A» – hvor mye kontakt har du hatt med henne?

JW

-J asså hun kontaktet meg – da dette sto på nettet – å i ti. Åssså traff vi hverandre en gang i elleve.. også traff vi hverandre – skal vi se – åsså traff vi hverandre tilfeldig en gang i tolv – nei i tolv var (mumling) nei vi traff hverandre tilfeldig en gang i atten. Også har vi truffet hverandre en gang.. (smiler)
55:00

PM

-Har du hatt kontakt på andre former, for eksempel på sosiale medier?

Psykolog

-Ja asså – hun har skrevet – hun er min Facebookvenninne! (Ler) Så hun har skrevet ting – åsså har vi hatt noen utveksling – mm

PM

-Hvorfor tror du hun møtte her i går?

(Psykologens Facebookvenninne, «A»,  ble i mars 2018 dømt til 14 dagers fengsel betinget med to års prøvetid og 3 års kontaktforbud mot å oppsøke eller kontakte meg for forfølgelse og netthets med nettopp psykolograpporten. A møtte opp i tingretten under rettssaken og måtte bli fjernet av advokat Petter Mandt. Dommer Marius Sandvig ble informert om episoden og at vedkommende ble bedt om gå fordi hun begikk en straffbar handling ved å møte opp i tingretten.)

Psykolog

Asså – hun er jo hekta på Irene Hov! (Ler.) Også Irene har jo smørt utover denne rettssaken!

PM

-Det hadde ikke noe med, du var ikke klar over at hun var her?

Psykolog

-Kan være at hun har skrevet noe om at hun skulle komme. Jeg vet ikke.

PM

-Kan være?

Psykolog

Ja

PM

Til deg eller?

Psykolog

Ja

PM

Hva svarte du på det?

 

Psykolog

Nei det veit jeg ikke.


PM

Vet du ikke? Er det lenge siden?

Psykolog

Jeg vet ikke – noe kan ta – er det viktig? Jeg kan få telefon.

Carl Bore

-Jeg synes kanskje det begynner å bli uufs.. hvor relevant er dette i forhold til beskyldningene (utydelig) vurdert en rapport. Men asså

PM

-Den tiden hvor du…

Dommer

-Det er litt mange spørsmål…

 

Hvorfor ville dommer Sandvig og advokat Carl Bore stoppe spørsmålene? Og hvorfor ler psykologen? Og hvorfor skriver dommeren at hun ikke ler?

I dommen skriver tingrettsdommer Marius Sandvig eksplisitt at jeg ikke kunne bevise at psykologen lo når hun leste opp rapporten hjemme hos meg i 2008. Og dermed var min påstand om det usann og krenkende.  Samtidig som hun satt og lo gjennom hele sin forklaring. Ca 50 minutter ut i forklaringen spør advokat Mandt hvorfor psykologen ler? Om hun har for vane å gjøre det? Dommer Sandvig var selvsagt til stede og hørte dette. Allikevel skriver Sandvik i dommen at det ikke var sannsynlig at hun lo i 2008.  Snakk om å fordreie sannheten! 

Utgangspunktet var psykolograpporten fra 2008 hvor hun spekulerte på om min påståtte personlighetsforstyrrelse kunne skyldes manglende oksygen til hjernen på grunn av min hjertesykdom(?) Altså lurer psykologen på om jeg ikke skjønner logikk fordi jeg er svimmel?  «I og med at mor viser en så stor grad av bristende logikk har jeg spekulert i om det finnes hjerneorganiske forandringer grunnet manglende oksygen til hjernen.» 

Ville du akseptert å få din mentale helse vurdert av denne psykologen?

Fra transkript på ca 50 minutter spør advokat Mandt hvor hun tok det fra.:

PM

-Hva var det som fikk deg til å tenke på at dette skyldtes hjerneorganisk forandring grunnet oksygenmangel til hjernen?

Psykolog

-Det er noe som mange har sagt … jeg lurer på… jeg synes det var så rart… jeg synes det var så rart.. og så begynte jeg å lure på er det er noe hjerneorganisk her.. det er bare en spekulasjon jeg har ikke anelse

PM

-Er det ofte at du skriver slike spekulasjoner i sakkyndig utredninger?

Psykolog

-Det vet jeg ikke
50:34

PM

Jeg spør om du ofte skriver det?

Psykolog

Jeg vet ikke.

PM

Det vet du ikke. Har du skrevet mange?

Psykolog

-Ja, hundre kanskje

PM

-Mmm, men du vet ikke om du har gjort det?

Psykolog

-Nei.  Det er lenge siden dette her.. jeg har ikke jobbet på syv år vet du!

PM

-Så sa du noe om – du ble spurt litt om det er mulig, altså nå har jeg bare en oppfatning av hvordan du svarer..
-Bore spurte deg om denne naboen i forbindelse med rapporten. Så sa du noe som at naboen kunne jo si mye om(..) og så lo du.

Psykolog

-Ja – fordi fordi jeg har så mye referater fra moren – fra naboen – hun prata løst (ler) og jeg sa jo ingenting.

PM

-Var det gøy?

Psykolog

-Det er litt morsomt at hun snakker så fælt… det er litt uvanlig.
(Psykologen intervjuet en tidligere venninne og nabo bak min rygg og uten fullmakt, noe hun ikke hadde lov til. En person som hadde et hevnmotiv mot meg og derfor skravlet over seg i samtale med psykologen. Det er et grovt brudd på taushetsplikten, og det synes psykologen var gøyalt. Hele rapporten er basert på naboen og min eksmanns  oppdiktede historier.)

PM

-Ler du da? Har du for vane å gjøre det da?

Psykolog

-Hva?

PM

-Har du for vane å le litt sånn hvis noen snakker mye og litt uvanlig?

Psykolog

-Jeg har nok sik… (utydelig)

PM

-Irene Hov har jo skrevet noe om den samtalen hvor du leste opp rapporten for henne, at du stadig vekk lo.

Psykolog

-Nei, ingen hukommelse.

PM

-Nei? Men det er noe annet enn at du ikke har gjort det.
-Kan du ha ledd på samme måte som du synes dette er gøy i den samtalen?

Psykolog

-Jeg synes jo ikke den samtalen var gøy, jeg synes det var spesielt at hun snakket så innmari mye.

PM

-Mmm, og da sa du akkurat at når folk snakker veldig mye så hender det at du ler.

Psykolog

-Ikke til dem da..

PM

-Husker du hvordan det var eller husker du ikke? Når du var der og leste den rapporten for henne.

Psykolog

-Jeg husker ingenting jeg.

PM

-Du husker ingenting.
52:11

Psykolog

-Det er 10 år siden da!

 

Sjikanerer en psykologkollega i samarbeid med facebookvenninnen

I rettssaken brukte jeg psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren som sakkyndig. Han skrev en rapport om psykolograpporten som konkluderte med at hun ikke hadde fulgt regelverket for utforming av en sakkyndig rapport. Den var knusende for hennes del. Hun krevde Lindgrens rapport avskjært som bevis fordi hun opplevde Lindgrens rapport som et «bakholdsangrep».  Hun krevde å få bruke enda en sakkyndig psykolog til å vurdere den sakkyndige som vurderte den sakkyndige(?) Hun skal ha seg frabedt å forsvare sin egen rapport.

I et prosesskrift 30 april 2019 sjikanerer hun Lindgren ved å legge ved en klagesak på han hos Helsetilsynet som er helt irrelevant for saken.  Sitat fra prosesskriftet:

1.3
Sakkyndig vitne Bøe Lindgren
Saksøkte har varslet Bøe Lindgren som sakkyndig vitne for seg. Til opplysning har dette vitnet en del prinsipielle synspunkter på barnevernets system, som vitnet bl a er felt av Helsetilsynet for.
Bilag 1: Artikkel i Aftenbladet: «Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren skjønner ingenting om barnevernet»
Bilag 2: Helsetilsynets advarsel til Bøe Lindgren.
Bilag 3: E-post 4.4.2019 fra Helsetilsynet.

Trakasserer mitt sakkyndige vitne

Psykologen vedla klagesaken på Rolf Lindgren med eposter fra Helsetilsynet i den hensikt å diskreditere og devaluere Lindgrens troverdighet ovenfor tingretten. Det er simpelt og nedrig og helt i tråd med psykologens adferd forøvrig.

Henges ut av psykologens facebookvenninne på nett

Samtidig med dette blir Lindgren hengt ut og sjikanert på sosiale medier av psykologens facebookvenninne.  Det er ren ondskap  som skal skremme Lindgren fra å gjøre en jobb for meg.  Selvfølgelig fikk psykologen medhold av dommer Marius Sandvig på å avskjære Lindgrens rapport.  Det var mitt viktigste bevis fordi det finnes ikke fnugg av psykologfaglig innhold i rapporten hennes. Det er 50 sider infantilt venninnesladder. Allikevel skriver tingrettsdommer Sandvig i dommen at rapporten hadde normalt god kvalitet men var faglig svak. Noe som i beste fall er en sterk underdrivelse. Rapporten er ulovlig og beviselig uten psykologfaglig kvaliteter.  Men det kunne tingrettsdommer Marius Sandvig  bare skyve under bordet.

 

 

 

Psykolog uten moral

Dette er bare et utvalg av sjikanen Rolf Lindgren blir utsatt for fordi han var min sakkyndig. Sånn har psykologen samarbeidet med sin facebookvenninnen mot meg også. I 10 år har jeg blitt forfulgt av venninnen som har spredd  rapporten i et vanvittig omfang på nett og i mitt nettverk, og som altså troppet opp i retten for å støtte psykologvenninnen. Og det lo hun av. Hun er likegyldig til at jeg har blitt utsatt for forfølgelse på et nivå som resulterte i at venninnen fikk fengselstraff 19 mars 2018.  Hun gir blaffen i loven, hun gir blaffen i venninnens brudd på idømt kontaktforbud som selvfølgelig er politianmeldt.

 

 

Hele saken her:

Retten til et liv uten psykolog

Psykologens løgner 2

Klage på sakkyndig psykolog for utlevering på Facebook 1

Klage på sakkyndig psykolog for utlevering på Facebook 2

Sakkyndig psykolog med rett til å krenke

Hvorfor skriver jeg om den sakkyndige psykologen?

Om meg og denne bloggen

 

Ankene i rettssaken:

Anke avvist av lagmannsretten

Jeg har anket til Høyesterett