Hensikten med å skape publisitet om saken er for få Helsetilsynet til å behandle klagen min på rapporten fra 2008. Jeg har brukt mange år av livet mitt til å forsvare meg mot en svært ødeleggende rapport som er spredd i et stort omfang. Psykologen nekter å trekke den tilbake selv om hun vet den er uriktig. Det finnes ingen saklig grunn til ikke å gjøre det, annet enn ren ondskap. Jeg må ha hjelp av Helsetilsynet og Psykologforeningen for å få den bort.

Jeg ber ikke om noe særbehandling, kun at saken behandles seriøst og at det gis en faglig uttalelse fra tilsynsmyndighetene som stopper bruken av rapporten. Jeg har brukt tre måneder på å utarbeide en grundig klage i 2019 som først Psykologforening nektet å behandle fordi den var 10 år gammel. Deretter har Fylkesmannen avslått å behandle den av samme årsak. Til og med avslått i forkant av at de fikk klagen. De har ikke engang sett på den eller tatt med i vurderingen den massive spredningen av rapporten som foregår i nåtid. Jeg står opp mot en psykolog med svært mektige venner.

 

Jeg varslet Fylkesmannen 5 august 2019 at jeg kom til å klage på psykologen. Avslaget på å behandle klagen kom allerede 19 august 2019, over to måneder før jeg leverte klagen min 4. oktober 2019.

 

Etter 5 måneder og flere purringer fikk jeg dette brevet.

Fylkesmannen fikk klagen min i oktober 2019, men opprettholder et avslag gitt 19 august 2019.

 

Klaget på avvisning

Jeg har sendt klagen en gang til, og satt Statens Helsetilsyn og Sivilombudsmannen på kopi, og bedt de behandle saken og ta hensyn til at rapporten brukes i dag.  Her er det eneste svaret jeg har fått. Som kopimottaker fra seksjonssjef Gaute Skirbekk: «Henvendelsen må på vanlig måte registreres i saken». Etter det har jeg bedt om svar tre ganger. Uten å få det. Jeg har fått goddagmann økseskaft og tullesvar fra Fylkesmannen i 10 år.

Useriøse tilsynsmyndigheter

Klager på psykologen har blitt avfeid i 10 år med at psykologen enten allerede er under tilsynssak, fordi hun er syk, eller de kan ikke si hvorfor de ikke kan behandle klage pga taushetsplikten. Jeg har skrevet mer om det her. Jeg kommer ikke videre før rapporten stoppes en gang for alle. Jeg har heller ingen tro på at så skjer uten at Fylkesmannen og Psykologforeningen blir motivert til å gjøre det. Hensikten med å skape publisitet er for å legge press på tilsynsmyndighetene til å behandle saken.

Blogginnlegget om den sakkyndige psykologen som henger meg ut på sin private Facebookside ble lest ca 1100 ganger når jeg skrev det onsdag 15. april 2020. Det forrige blogginnlegget jeg skrev ca en uke før det er lest av over 1300.   Det er flere som har foreslått å starte støttegruppe, spleis/underskriftkampanje for meg for å øke presset mot det lokale helsetilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det skal ikke være mulig å bli utsatt for sånt i et moderne og sivilisert demokrati. Det er uforståelig at ikke Fylkesmannen og Psykologforeningen på eget initiativ ønsker å stoppe dette. I det minste for å beskytte resten av yrkesgruppen. Jeg har aldri sett eller hørt om lignende eller at andre psykologer holder på sånn.

Det er ikke mitt ønske å måtte utlevere meg selv på denne måten, men psykologen gir meg ikke noe valg når hun insisterer på at «rapporten er god» og hun gjentar dette på sin private Facebook profil gang på gang samtidig som dommen og innholdet i den gamle rapporten blir spredd på nett av psykologens venninne.

Det er grove brudd på mine menneskerettigheter at ikke dette blir stoppet av tilsynsmyndighetene. Ytringsfriheten beskytter min rett til å fortelle offentlig at jeg utsettes for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og straffbare handlinger.

Jeg og min familie har rett til et liv uten å være forfulgt av en psykolog med en falsk psykolograpport.

Trakasseringen psykologen utsetter meg for på Facebook er straffbare brudd på helsepersonelloven og den profesjonsbestemte taushetsplikten, og kommer på toppen av den falske rapport som tok fra meg min 5 år gamle sønn i 2008.

Innlegget ble skrevet på min Facebookside 16. april 2020

Noen som har fulgt saken har kommentert på Psykologforeningens Facebookside. Bla Heidi Thorp Stakset som spurte hvorfor ikke foreningen ønsker å stoppe psykologen?

 

 

 

       

 

I kommentarfeltet mitt er det innspill til Psykologforeningen.

Blant annet psykolog og adferdsanalytiker Arild Walter Gladmann Karlsen

Reidar Hjermann svarte meg i tråden. Det er første tegn til liv fra Psykologforeningen i saken

Tidligere Barneombud Reidar Hjermann er i dag leder for Psykologforeningens menneskerettsutvalg, MRU. Han svarte i kommentarfeltet at han ville se på saken.

 

Heidi Thorp Stakset og Marina Zuccini svarte Hjermann på de prinsipielle problemstillingene som er i saken

Marina Zucchino

Heidi Thorp Stakset

Elin Gregusson fortalte om sine erfaringer med psykologen

     

Andre som har fulgt saken som kommenterte på tråden

Aud Kristiansen

Gro Ødegård

Anette Bull

 

Så er det bare å vente.

Vente og vente, år etter år. På at noen ansvarlige personer skal stoppe dette marerittet.

Jeg har levd i 12 år med forfølgelse av psykolograpporten som tok fra meg hverdagskontakten med barnet mitt og ødela søskenkontakten, og deretter 10 år i et trusselregime om å frata meg samværet med sønnen min. Det har forårsaket et liv i isolasjon og utenforskap. Jeg har en alvorlig hjertemuskelsykdom og har ikke så stor kapasitet. Å forsvare meg mot dette i endeløse rettsprosesser har vært fulltidsjobb i 6 år. Jeg kan ikke bo i Norge, jeg kan ikke opplyse min adresse her i Spania hvor jeg bor nå i frykt for at psykologens nettverk kontakter naboer og nærmiljø og deler rapporten. Slik det har blitt gjort i 10 år med enorme konsekvenser. Min eneste stemme har vært ytringsfriheten ved å opplyse offentligheten at jeg blir forfulgt. Jeg forfølges for å fortelle sannheten. Jeg har blitt saksøkt for injurier av både psykologen og venninnen som begge sjikanerer meg på sosiale medier.
Mitt eneste ønske er å få leve et liv i fred for psykologen og hennes nettverk.

Hele saken:

Psykologens løgner 3 – antenner i hodet

Retten til et liv uten psykolog

Psykologens løgner 2

Psykologens løgner1

Klage på sakkyndig psykolog for utlevering på Facebook 1

Klage på sakkyndig psykolog for utlevering på Facebook 2

Sakkyndig psykolog med rett til å krenke

Hvorfor skriver jeg om den sakkyndige psykologen?

Om meg og denne bloggen

 

Ankene i rettssaken:

Anke avvist av lagmannsretten

Jeg har anket til Høyesterett