Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

Maktfordelingsprinsipper på avveie

Når politikerne nekter å bevilge penger til domstolene.

Det er bekymringsfullt at regjeringen barberer ressursene til domstolene. Domstolene har vært systematisk underfinansiert i en årrekke. Deres oppgave som den tredje statsmakt er bla å påse at ikke staten bryter loven mot innbyggerne. Denne oppgaven mener jeg domstolene har sviktet. Det svikter på en rekke områder som gjør at folk ikke føler at deres rettssikkerhet er ivaretatt i dag. Og enda mer svikt blir det med ytterligere nedskjæringer. Det satses ikke på verken kvalitet eller kvantitet i rettssikkerhet, samtidig som det er stor vekst i statsforvaltningen. I realiteten undergraver regjeringen maktfordelingsprinsippet.

I statsbudsjettet har regjeringen Solberg eksempelvis bevilget knappe 2 millioner kroner til å fortsette prøveprosjektet med lydopptak i domstolene kunne man lese i Advokatbladet.

«Her er noen av postene i forslaget for domstolenes budsjett for 2020:

 -36 mill. kroner til videreføring av prosjektet Digitale domstoler.
-Gevinster fra prosjektet Digitale domstoler er tallfestet til om lag 32 millioner kroner i 2020. Det blir foreslått at domstolene beholder disse gevinstene.
– 8,1 millioner kroner til tilpassing av domstolenes IKT-system knyttet til innføring av ny arvelov.
– 4,4 millioner kroner til domstolene og 3,6 mill. kroner til politi- og påtalemakta til videreføring av prosjektet med hurtigbehandling av straffesaker i Oslo.
– 2 millioner kroner til videreføring av prøveprosjektet med opptak i retten.
– 0,5 million kroner til økt utrederkapasitet i Høyesterett.
– 1 million kroner til vakthold og sikringstiltak i Høyesterett.»

2 millioner kroner for å sørge for lyd og bildeopptak i 400 domstoler.

Prøveprosjektet skulle vært avsluttet i 2018, men her er det kun bevilget penger til å holde frem på 3. året med utprøving.  Prøveprosjektet ble startet i 2016 og har hatt til hensikt å prøve ut ulike metoder for lyd og bildeopptak av rettssaker, og da tvistesaker, som ble lovbestemt i 2005. 14 år etter at det ble lovbestemt at alle tvistesaker skal gjøres lyd og bildeopptak av bevilger regjeringen kun småpenger for å fortsette å «prøve ut» noe så enkelt som å filme, transkribere og arkivere video av folk som snakker. Er det egentlig lov til å si at vi ikke har penger til dette? Noe som eksempelvis i Sverige har fungert i 10 år. 

Ingen over, ingen ved siden av

Aftenpostens Andreas Slettholm skrev 1. oktober 2019 om det oppsiktsvekkende i at vi ikke har fått på plass opptaksutstyr i 2019. Det finnes ikke tilsvarende grov mangel på elementær rettssikkerhet i noen andre vestlige land eller andre land vi sammenligner oss med. I samme åndedrag kan det nevnes at det bare er Russland og Tyrkia som har flere saker til behandling i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Dette skriver Slettholm i Aftenposten:

«Norge er eneste land i Europa som ikke gjør opptak av hva som foregår i rettssalene. Hjerteskjærende dokumentarer som Making a Murderer eller Tilfellet Kevin ville altså knapt vært mulig å lage i Norge, selv om lignende rettsovergrep skulle finne sted. Billedmaterialet fra rettssakene, med noen unntak, finnes rett og slett ikke.

Og like viktig: Også i rettssalene oppstår det ofte både tvil og diskusjon om hva som egentlig ble sagt. For eksempel i ankesaker. Noen kan forklare seg annerledes enn i tingretten, enten det skyldes løgn eller sviktende hukommelse. Uansett kan ingen dokumentere nøyaktig hva som ble sagt der.»

 

Les også: Norsk rettssikkerhet er elendig

Ønsker ikke de folkevalgte at vi skal ha rettssikkerhet?

Det har også vært sterke reaksjoner på statsbudsjettet fra advokatene. Blant annet salærsatsen for fri rettshjelp ble stemoderlig behandlet i statsbudsjettet. Leder for Advokatforeningen, Johan Jørgen Hjort sier dette til Advokatbladet i dag:

 

 «Jeg er rystet, rett og slett. Dette er alt, alt for dårlig! Jeg er overbevist over at våre medlemmer som jobber med disse rettsområdene er rasende og frustrerte over et så dårlig forslag, sier Advokatforeningens leder.»
Og videre:
«Jeg har stor forståelse for at dyktige advokater som jobber på offentlig salærsats opplever det som en uholdbar situasjon. Dette vil gå ut over rettssikkerheten til de aller svakeste. Inntil nå har det vært veldig mange dyktige advokater som har jobbet på offentlig salærsats. Det vil vi oppleve at vil endre seg med denne politikken, mener Hjort.»

 

Det betyr i praksis at fri rettshjelp saker tiltrekker seg de dårligste advokatene. Halvparten av tvistesakene i tingrettene er saker om samvær og daglig omsorg hvor det som regel er fri rettshjelp for en av partene. Det er 2800 saker i året med voldsomme dokumentmengder og flere sakkyndige involvert. I saker om barns fremtid disker vi altså opp med de dårligste advokatene. I tillegg er det ca 800 barnevernsaker i året hvor det er fri rettshjelp. Alle har  fått med seg at barnevernet og norske domstoler ble dømt i storkammeret i menneskerettsdomstolen i Strasbourg 10 september 2019. Og at ytterligere 23 barnevernsaker står på vent. De er allerede behandlet i tingrettene og EMD har funnet at norske domstoler har gjort for dårlig jobb.

De svakeste i samfunnet får ytterligere dårlig rettssikkerhet

Statsbudsjettet barberer rettssikkerheten ytterligere til de aller svakeste i samfunnet. Foreldre som kommer i kontakt med barnevernet skal levnes med de billigste advokatene og gis ikke lydopptak og dokumentasjon av rettsbehandlingen. Dette kommer på toppen av at Domstolkommisjonen som kom med sin delrapport 1. oktober 2019, foreslår å legge ned halvparten av landets 60 tingretter.

Og her kommer Slettholm i Aftenposten med noen drypp om at vi kanskje ikke kan forvente opptaksutstyr på plass før domstolene er ferdig sentralisert. Da snakker vi fort om et 5 – 10 år langt perspektiv.

«Men utredningen gir noen sterke argumenter for at reform er fornuftig. At det blir enklere å installere nødvendig utstyr, som lyd- og billedopptagere, er en liten del av bildet.»

En regjering for folk flest?

Her skal det spares og gjøres enkelt. Og grasrota skal betale. De mest ressurssvake får finne seg i å reise langt og ta til takke med billig rettshjelp til en rettssak med fravær av dokumentasjon og kvalitetssikring. Vet ikke regjeringen at dette går ut over tilliten til domstolene? Og at det igjen er en fare for demokratiet og dermed også rikets sikkerhet.

Inhabile dommere

Inhabilitet og samrøre med lokale aktører er og blir et problem i domstolene, ikke bare de små tingrettene. De minste tingrettene har kun en dommer. Domstolkommisjonens leder mener at de minste tingrettene har svakt fagmiljø med sterke bindinger til lokal aktører. Privatpersoner tar lyd og bildeopptak av uetiske aktører i domstolene og legger ut på Youtube. Enkelte tingretter legger ikke engang skjul på samrøre i kulissene.

Fra samme Aftenposten artikkel:

 

«Senest i april ble alle dommerne i Søre Sunnmøre tingrett kjent inhabile fordi sorenskriveren der tidligere hadde dømt tiltalte i en lignende sak. Saken måtte flyttes til en annen domstol.»

 

Quick fix light

Det er ingen grunn til ikke å innføre lydopptak i samtlige domstoler umiddelbart. Da hadde vi avslørt saker der det skyves bevis og vitneutsagn under bordet og leveres forhåndsavtalte rettsavgjørelser.  Dokumentasjon av det som skjer i retten hadde disiplinert hele rettsstaten på rekordtid. Og sørget for høyere moral blant advokatene og betydelig innsparinger både når dommerne skriver rettsavgjørelser og i ankesaker. Men det finnes ingen vilje hos regjeringen til å satse på det. Domstolen er et stort tregt og umoderne maskineri som skriker etter digital oppgradering og bedre kvalitetssikring.  Det er helt utrolig at regjeringen slipper unna med å la være. Forstå det den som kan.

 

 

1 kommentar

  1. Knut Magnusson Myrseth

    Man kan ikke forvente mer fra politikere som (van) styrer en bananrepublikk som ha rettsvesen som likner mer og mer på en Politistat. Inkompetansen lyser over det ganske land i kapp med både solen, månen og nordlyset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2021 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑