Irene Hov

Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

Det du trodde var til beste for barn

Er i stedet til beste for en milliardindustri på barn som har kommet ut av kontroll. Norsk definisjon på barnets beste ser for andre land ut som vinningskriminalitet og menneskehandel. 35 prosent av de 15000 barna under barnevernets omsorg er plassert i såkalte oppveksthjem. Vi har skapt en enorm industri ved å la mennesker i barnevernet uten kompetanse, (ref Bufetatrapporten), spå i krystallkulen om det er fare for fremtidig omsorgssvikt hos gode kjærlige foreldre med velfungerende barn. Det kan folk bli ganske sinte på.

Slik begrunnes omsorgsovertagelse av 3 barn

Bergens Tidende, 21 august 2019 Barnets beste basert på hva?

«Det vil være hjerteskjærende for barna å oppleve å bli flyttet fra foreldrene, men de kommer til å overleve og få til en god tilknytning til sine foreldre. Venter man og ser om omsorgssvikt oppstår i hjemmet, vil det være for sent å få til en vellykket tilknytning til fosterhjemmet. Man frykter mulig fremtidig omsorgssvikt om 4-5 år.»

 

Kommuneadvokat Kjell Holst Sæther sa dette  i sin prosedyre i Fylkesnemnda i sak om omsorgsovertagelse av 3 barn, og fremstilte selve «overgangen» som en litt utvidet innkjøring i barnehagen. En prosedyre som gikk rett hjem i Fylkesnemnda som ga barnevernet medhold.

Bildet kan inneholde: 2 personer, tekst

Dette skrekkscenariet er nok til å frata lovlydige foreldre barna deres i Norge. Saken startet med en bekymringsmelding fra stortingsrepresentant Olaug Bollestad mot en politisk motstander i kommunen den gangen hun var ordfører i Gjesdal kommune.

Hekseprosesser mot brysomme innbyggere

Mor hadde klaget Bollestad inn til Fylkesmannen for ulovlig ansettelse av rådmannen i kommunen. Slikt gjør man ikke ustraffet. Rådmannen er øverste sjef for barnevernet i kommunen.

«Jussprofessor Jan Fritjof Bernt sa at ansettelsen av Knut Underbakke problematisk til Stavanger Aftenblad.»

Med NRK på laget gikk Bollestad ut i media med et karakterdrap av far i familien og hevdet seg truet på livet via en campingvognforhandler.

Du skal skytast med ei hette over hovudet!Olaug Bollestad

Du skal skytast med ei hette over hovudet»

Dette er meldinga Olaug Bollestad (KrF), fekk frå ein innbyggjar i heimkommunen. Ho er ei av mange politikarar som opplever å bli drapstrua fordi ho har eit politisk verv.

Olaug Bollestad

 

Nei det var ingen som hadde sagt det til Bollestad. Hun tolket det utfra en kommentar om landssvikeroppgjøret, hvor de ble skutt med en hette over hodet. Men det høres mer dramatisk slik.

Når NRK sier det er det sant.

Far hadde aldri truet Bollestad med å skyte henne. Han hadde derimot diskutert hva slag konsekvenser han mente uredelige politikere burde få med en kamerat av Bollestad,  en campingvognforhandler. Det var nok – far ble ilagt besøksforbud av politiet. Undersøkelsen barnevernet gjorde på familien var «hemmelig». De fant en 22 år gammel uriktig diagnose på far, som de brukte som argument for at han angivelig dominerte hele familien, og dermed var mor antagelig så kuet at heller ikke hun kunne gi adekvat omsorg til de tre barna. Den sakkyndig psykologen snakket aldri med barna eller foreldrene, men anbefalte allikevel omsorgsovertagelse. Psykologen ble senere klaget in til Fagetisk Råd i Psykologforeningen hvor familien fikk medhold på klagen.

Venninnene til ordføreren

Det er verdt å nevne at stedets lensmann Ingrid Eik, og leder for Fylkesnemnda Ingrid Johannesen i Rogaland var venninner av ordfører Bollestad. Familien fikk etterhvert barna tilbake i tingretten. Familien hadde hele bevisbyrden for at de var gode omsorgspersoner. Det var aldri noen bekymring på barna som var flinke både på skolen og i idrett. Omsorgsovertagelsen ble presentert å lensmannskontoret. Det var en hemmelig prosess bak ryggen på familien som fikk medhold i Fylkesnemnda. Hvordan kan slikt skje i et åpent og moderne demokrati? Vi blir fortalt at Fylkesnemnd og domstoler tilbyr befolkningen grundig, upartisk og objektiv  gjennomgang av alle saker som behandles. At vi har rettssikkerhet på alle plan. Vi blir fortalt at partene i en rettsprosess er likeverdige, er like i styrke og behandles rettferdig på alle områder. Men det får vi dessverre ikke.

Domstolene samarbeider med en av partene i sivile saker.

Tenk deg at du er saksøkt og skal i retten. Så får du vite at tingretten har samarbeidsmøter med motparten bak ryggen din. Er det rettferdig rettssak med likeverdige parter? Tønsberg Tingrett inviterte alle barneverntjenestene som sogner til tingretten på heldags samhandlingsmøte med bevertning på skattebetalernes penger i 2011. Dommerfullmektig Mai Vo la et slag for en enklere hverdag for tingretten.

En enklere hverdag for dommerne

 

 

«Det er ikke uvanlig at domstolen samhandler med barnevernet ved behandling av blant annet barnefordelingssaker, barnevernsaker, foreldreansvarsaker (min anm. adopsjon), straffesaker, herunder familievoldsaker.

Embetets dommere har med bakgrunn i erfaring i disse ovennevnte saker vurdert det som positivt og hensiktsmessig å innkalle til et møte hvor det er ønskelig med erfaringsutveksling med barnevernledere i distriktet.»

Fair trial

Hvordan er det mulig å si at vi i Norge har domstoler vi kan ha tillit til når man ser denne type samarbeid? Til og med i straffesaker samarbeider dommerne med barnevernet. Som altså ikke har kompetanse på juss og menneskerettigheter. Og politiet har ordre om å etterkomme hver minste bekymring. Det er så graverende at folk gisper. Samtidig med dette markedsfører jusseliten stadig vekk at vi har svært høy tillit til domstolene i Norge. Med ulike grumsete undersøkelser.

Sølv i verdensmesterskap i rettssikkerhet

Sier generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith på sin blogg. Og klager samtidig over at pressen ikke bryr seg om den flotte tittelen. Men det er kanskje ikke så rart at pressen skyr unna det åpenbare bedraget.

Verden vil bedras

Heidi Turid Damman har analysert statistikken i bloggposten Meningsløs kåring av rettsvesenet, og advokat Olav Sylte har undersøkt respondentene som består at offentlig ansatte jurister i sin bloggpost Uforståelig kåring av norsk rettssikkerhet. 

 

2 kommentarer

  1. Veldig bra Irene

  2. Enig med Rune Fardal her om at det er veldig bra at du legger ut dette Irene!
    Du jobber veldig bra og systematisk og vi ble veldig imponert da vi hadde deg på besøk i sommer for å lage et miniportrett på Facebook om Varslere i Norge! Praten gikk lett om norsk rettsvesen, advokater, psykologer og BV i 5 strake timer over reker, loff og hvitvin og jeg følte at vi kunne holdt på i 5 timer til hadde det ikke vært for at du hadde ting å gjøre hjemme også. Stå på! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2020 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑