Vanlige folk og grasrota skjønner seg ikke på rett og urett og hvordan avdekke hvem som er skurken skal man tro dommerne i Borgarting lagmannsrett som har skrevet et langt klagebrev til justisdepartementet. Aftenposten har skrevet en dramatisk artikkel om brevet og kaller samarbeidsproblemene et alvorlig rettssikkerhetsproblem.

De er noen av Norges viktigste dommere. Nå kaster de nytt lys over hva som skjer bak kulissene.

«Noe dramatisk har skjedd internt i Norges domstoler, ifølge dommerne i Borgarting lagmannsrett, Norges største ankedomstol. Rettssikkerheten er svekket, advarer dommerne i et skarpt brev

Nå er det blodig alvor. Dommerne i lagmannsretten slår alarm. Det er nesten så man hører tam-tam trommene i bakgrunnen på den dramatiske avsløringen til Aftenposten. Dommerne i Borgarting klarer ikke å samarbeide med vanlige folk. De klarer ikke å argumentere for sitt syn på en normal måte. Vanlige folk skjønner ikke logikken til juristene.

5 mot 2 = urettferdig.

Det har ikke gått mer enn et halvt år siden vi kastet ut juryordningen før dommerne er misfornøyde med den nye ordningen, hvor meddommere er i overvekt i enkelte sakstyper. I disse sakene er det to dommere og fem uregjerlige kunnskapsløse meddommere. Det er visstnok skrekkelig slitsomt. Meddommerne stjeler tid, skjønner seg ikke på juss og rotter seg sammen mot de ekte dommerne som har fagkompetanse sier de i brevet til justisdepartementet. Dommerne må prosedere saken for meddommere for at de skal forstå lov og rettspraksis og ber nå justisdepartementet om at loven endres.

«Det er åpenbart ingen heldig situasjon at hver av fagdommerne må «prosedere» sitt syn for meddommerne som både mangler kunnskap og til tider nødvendig referanseramme til å kunne ta stilling», skriver dommerne.»

Meddommere mangler referanserammer sier Borgarting. Spørsmålet er vel om Borgarting, som har behandlet de fleste av de 26 sakene som er klaget inn til EMD, har riktig referanserammer selv?

Borgarting ber om at 5+2-reformen reverseres

Nå gjelder 5 +2 eksempelvis i store og kompliserte drapssaker hvor vi også har store domstolfadeser og mange justismord.  Når ikke engang meddommere forstår logikken de prøver å forklare, hvordan skal man forvente at folk flest skjønner det?  Det blir også vanskeligere for dommerne å fortsette tradisjonell ukultur når ikke-jurister er i flertall i dommerpanelet.

Les også: Norges omdømme i barnevernsaker er ruinert.

Vanskeligere å drive avtalt spill på bakrommet.

Videre klager dommerne over for mye administrativt arbeid med å føre rettsbok og ta notater. Det tror jeg så gjerne. Det hadde vært så mye enklere om domstolene hadde hatt alt på lyd og bilde og ferdig stenografert slik de har i andre land. Og dermed kunne spart mye tid ved å bruke adekvat dokumentasjon i stedet for den svikefulle hukommelsen.

Les også: Norge i bakevja.

«En annen «uheldig virkning» er at oppgaver som å lede forhandlingene, føre rettsbok, ta notater og betjene teknisk utstyr, må fordeles på to dommere. «Det stjeler oppmerksomhet fra bevisførselen», skriver dommerne, og advarer mot «oppmerksomhetstyver»

Les også: Norge har ikke penger til rettssikkerhet.

 

Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen er også overrasket over utspillet til Borgating lagmannsrett, og sier dette til Advokatbladet:

«Jeg har aldri før hørt noe lignende, hvor fagdommere klager over uheldig gruppedynamikk blant meddommere. Dette bygger på en uriktig oppfatning av at fagdommernes stemme er mer fornuftig og skal telle mer enn vanlige folk, sier Dietrichson.»

Ekkokammer

Norske dommere lever i et ekkokammer og blir mer og mer distansert fra vanlige folk. Pressen sensurerer kritikk mot domstolene, som på sin side kommer i skade for å tro at de leverer et bra produkt til befolkningen. Noe de ikke gjør. Som tvisteløsningsorgan klarer ikke domstolene å levere til vanlige folk. Dommere er på kollisjonskurs med folks alminnelige rettsoppfatning og må snarest kommer seg ut av bobla de lever i.

Vi er rett og slett ikke gode på rettssikkerhet i Norge. Noe domstolene snart må begynne å ta innover seg.

Les også: Domstoladministrasjonen og Aftenposten sensurerer alvorlig kritikk av domstolene