Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

Norsk rettssikkerhet er elendig

Norske domstoler har havnet i grøfta.

NAV skandalen som er rullet opp de siste dagene er bare enda et bevis på det mange har sagt i flere år. Det finnes ikke rettssikkerhet for vanlige folk i Norge. Ikke et ord av det som skjer i norske rettssaler dokumenteres. Ikke lydopptak, ikke stenograf, ikke rettsreferent. Tingrettene i Norge kalles #Bingoretten med rette og forholdene er verre enn noen andre land vi sammenligner oss med.

Hvordan kunne dette skje?

«NAV-skandalen blir beskrevet som et systemsvikt uten sidestykke av flere juseksperter.» VG, 29 oktober 2019.

«Jaktet folk med kreft, angst og knuste lemmer», VG, 29 oktober 2019.

«NAV har en kultur hvor de i stedet for å hjelpe folk har vært ute etter å ta folk.» BI-professor Petter Gottschalk

På noen få måneder har norsk rettsvesen havnet i grøfta på nivå med de mest totalitære statene i verden. Først blir vi dømt i storkammeret i EMD i mai i år, deretter tar EMD til behandling ytterligere 24 tilsvarende saker fra Norge. Samtidig med dette nekter statsråd Ropstad å endre praksis.

Så kom Domstolkommisjonen med sin rapport 1. oktober om å nedlegge et stort antall tingretter. Rapporten avdekket at vi har små tingretter uten tilstrekkelig kompetanse og dommere med såkalte «tette bindinger» til lokale advokater. Mao, vi har korrupte dommere som ikke kan juss.

Så kom Riksrevisjonen med sin rapport som sier at domstolene bryter menneskerettighetene når folk må vente i årevis på å få behandlet sin sak.

Og nå NAV saken med 48 uskyldige dømt som i grunn bare beviser at alt det overstående er helt korrekt.
I tillegg har jeg min egen erfaring med ikke mindre enn 4 justismord på 11 år. 4 rettssaker hvor resultatet var bestilt på forhånd og ingenting av min side i saken eller det som fremkom i retten gjenspeiles i dommene. Disse sakene kommer nå i bokform og avdekker korrupsjon i tingretten, påtalemyndighetene, blant advokater og sakkyndig psykologer, og et politi som dekker over straffbare handlinger i årevis. Det er så stygt at man tror det ikke.

Ingenting av det som blir sagt i retten dokumenteres. Det paradoksale er at det er muntlig behandling som gjelder i retten, uten at noen aner hvem som sa hva. Praksis i dag er at anførsler og bevis fra den tapende part kan være helt fraværende i dom. En part kan legge frem overveldende bevis i retten uten at man ser spor etter det i dom. Vi er prisgitt hva dommeren noterer og husker fra rettssaken. Eller hva de velger å huske.

Advokatbladet skrev 14 august 2019 at Norge betaler 13 millioner euro til Kroatia for å bedre innbyggernes rettssikkerhet med lyd og bilde opptak.  Samtidig som vi ikke har penger til å tilby den norske befolkningen reell rettssikkerhet med lydopptak, rettsreferent eller stenograf i retten.

Advokatbladet, 14 august 2019.

13 millioner euro fra Norge skal bidra til å bedre rettssikkerheten i Kroatia.  

«I en avtale som nylig ble underskrevet kommer det frem at Norge skal bidra med 13 millioner Euro til å bedre rettsikkerheten i Kroatia.»

Les også: Uforståelig toppscåring av norsk rettssikkerhet.

Folket i Norge bidrar

Hvem har bestemt det? Fra Utenriksdepartementets hjemmeside kan man lese at pengebidraget er en del av våre forpliktelser gjennom EØS avtalen, og som blant annet går til økt bruk av elektroniske/nettbaserte tjenester mellom domstoler og folket.

 Høydepunkter av forventede resultater

  • Mer effektive og effektive domstoler, gjennom bedre infrastruktur og økt bruk av elektroniske / nettbaserte tjenester mellom domstoler og publikum
  • Mekling forsterket som et alternativ til langvarig og kostbar domstolsbehandling
  • Nytt system for evaluering av dommernes ytelse
  • Forbedret kriminalomsorg og offentlig sikkerhet ved å innføre elektronisk overvåking av løslatte fanger

Statsrådene gjør seg lekre internasjonalt

Enn så lenge har ikke utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide fått noe slags internasjonalt verv, så her må det jobbes. Vi får bare gratulere Kroatia med 130 millioner kroner i bidrag for innbyggernes rettssikkerhet.

Les også: Sutring fra norske dommere

Ikke første gang

Det er slett ikke første gang regjeringen øser ut penger til rettssikkerhet i EU.   21 januar 2016 kunne vi lese i Klassekampen at Norge hadde gitt 4,3 millioner euro til Litauen for akkurat det samme.

«Norge har brukt 4,3 millioner euro på nye IKT-sytemer til rettsvesenet i Litauen. En viktig del av EØS-prosjektet er å sørge for «opptak og lagring av lyd av rettsmøter». Det er en luksus norske domstoler ikke har råd til. Dette til tross for at både Domstolsadministrasjonen og Høyesteretts leder i en årrekke har kjempet for å få tilsvarende teknologi på plass i norske rettssaler.»

Koster 129 millioner kroner

Det koster 129 millioner kroner å få på plass opptaksutstyr. Omtrent det samme som Kroatia nå har fått. Fra Klassekampen artikkelens faktaboks kan man lese dette:

 

Koster 129 millioner

Domstolsadministrasjonen søkte for første gang om midler til lyd- og bildeopptak av rettssaker fra statsbudsjettet for 2009. En tilsvarende søknad er levert gjennom flere år.

«Det gjorde vi i flere år, men vi har fått forståelsen av at det ble oppfattet som for kostbart for at det skulle kunne bli prioritert», skriver seniorrådgiver i Domstolsadministrasjonen Iwar Arnstad til Klassekampen. Domstolsadministrasjonen har også fått utredet en rimeligere løsning med lydopptak. Ifølge Arnstad vil dette få en innledende investeringskostnad på 129 millioner kroner for å få det gjennomført i alle tingretter og lagmannsretter.

«Driftskostnaden ved full utbygging beregnes til 43 millioner kroner i året. Da inngår personell, økt lagringskapasitet og fortløpende reinvesteringer i systemet», skriver Arnstad.

Han viser til at de før årets budsjett fremmet forslag om et forprosjekt for fire millioner kroner.

«I vedtatt budsjett er det nå satt av to millioner kroner til et slikt forprosjekt. Vi skal gjøre det beste ut av det, uten at jeg på kort varsel kan si noe om hvordan.»

Les også: Det har jeg aldri sagt!

Besluttet for 14 år siden

Skarve to millioner har domstolene fått av regjeringen til prosjektet. Det eneste som er gjort er oppstart av et prøveprosjekt høsten 2018. 14 år etter at det ble bestemt i tvisteloven av 2005.

Rett24 skrev dette om prøveprosjektet i 2018:

«Ordningen gjelder foreløpig bare i «utpekte domstoler», der prøveprosjektet har vært etablert. Dette gjelder nærmere bestemt Nord-Troms tingrett, der det siden i vår er gjennomført systematiske opptak av hovedforhandlinger.» 

 

Les også: Norge har ikke penger til rettssikkerhet. 

NRK skrev om rettsløsheten i Norge 21 mai 2019:

Vil ha svenske tilstander i rettssalene

«Sverige har i mer enn ti år gjort opptak i domstolene. Egentlig skal alt som foregår i norske rettssaler også dokumenteres, men de mangler utstyr for å oppfylle Stortingets vedtak fra 2005.»

«Løgn og endring av forklaring er noe norske domstoler er kjent med, men som er vanskelig å bevise. Rett og slett fordi det ikke gjøres opptak i rettssalene.

Ved en eventuell ankesak forklarer alle seg på nytt. Ingen kan sjekke hva som egentlig ble sagt i første runde.

– Kan hindre at folk lyver

– Mange husker dårligere eller forklarer seg bevisst annerledes ved ankebehandling i lagmannsretten enn de gjorde i tingretten, sier advokat John Christian Elden.

Den erfarne forsvarsadvokaten synes det er uakseptabelt at det fortsatt ikke gjøres opptak.»

Les også: Facebookdommerne.

Mangler politisk vilje

Det finnes ikke politisk vilje til å bevilge penger til domstolene. Regjeringen har ikke din og min rettssikkerhet i tankene, og med Høyrepolitikeren Yngve Brox som kommunikasjonssjef i Domstoladministrasjonen holdes kritikken mot domstolene nede med jernhånd.

Domstoladministrasjonen og Aftenposten sensurerer alvorlig kritikk av domstolene

Dette er ikke verdig

Det er uverdige forhold i rettsstaten når vi ikke har penger til å kvalitetssikre det viktigste i demokratiet vårt. Nemlig tillit til domstolene, menneskerettighetene og rettssikkerheten. Hvis ikke tilliten til demokratiet er tilstede, så er det en fare for rikets sikkerhet. Vanlige menneske overkjøres daglig i domstolene i åpenlyst samarbeid mellom aktørene. De bryr seg ikke engang om å skjule det skikkelig. Det spiller ingen rolle hva man legger frem i retten. Det kan ignoreres fullstendig av en enerådende dommer i tingretten, som i tillegg nekter partene å ta lydopptak.

Uriktige rettsavgjørelser begynner å bli normalen når småfolk er motpart. Spesielt skjer dette i barnevern og foreldrekonfliktsaker. Rettsoppnevnte sakkyndig psykologer i barnelovsaker kontrolleres ikke av noen. Ingen kan kvalitetssikre om psykologen er kvalifisert og habil, eller at han ikke er mentalt syk, rusmisbruker eller hjerneskadet.  Dommeren siterer fra psykolograpporten og dømmer det sakkyndig sier i 90% av sakene. Ingen kvalitetssikrer dommeren at han har tatt med i dommen det som skjedde i retten. Det er de sakkyndig psykologene som dømmer i 2700 foreldrekonfliktsaker i året. Det er ingen form for dokumentasjon eller kvalitetssikring i noen ledd. Det finnes i prinsippet ikke rettsikkerhet for foreldre i Norge.

Les også: Norges omdømme i barnevernsaker er ruinert.

Det er ingen andre land i den vestlige verden som ikke har dokumentasjon fra retten. Norge er enestående i sitt slag. Samtidig har vi en presse som ikke skriver om ofrene for uriktig og lovstridig rettsbehandling. Det er intet mindre enn merkelig at Norge ligger på topp i verden i rettssikkerhet med et slikt systemet.

Les også: Meningsløs kåring av rettssystemet.

Domstolene skulle hatt en egen IKT avdeling som sørget for profesjonelt opptak og lagring og oppbevaring av videoopptak av rettsbehandlingen, og distribusjon til rettens aktører.

Les også: Svenskene har klart det i ti år.

I sivile saker, som koster partene en formue burde partene kunne få tilgang via Altinn eller Aktørportalen og fått video og ferdig transkribert dokumentasjon av hele rettssaken. Det er ikke godt nok å komme haltende med et lite prøveprosjekt 14 år etter det ble vedtatt. Vi har penger til å få det på plass nå, så det er ingenting å vente på. Det må også komme på plass stenograf utdanning og sørge for at alle domstoler har stenografer. Det skulle bare mangle. Så og si alle land bruker stenograf i retten. Først når det er på plass kan vi kalle oss en rettsstat i verdensklasse. Men ikke sånn som det er nå.

2 kommentarer

 1. Knut Myrebøe - Stavern - Tlf. 48130588

  Takket være Armend Jon-Elion Dion idag, kom jeg over ditt glimrende Nettsted Irene! Siden 2007 har jeg laget et betydelig antall s.k. Budstikker også rettet mot Barnevern og Menneskerettigheter – alt ordnet som et oppslagsverk med søkeord. Vennligst send din epostadresse til knutmakeleye@gmail.com, så har jeg noen dokumenter du vil sette stor pris på!
  MVH Knut M – Kvalitetsrevisor Menneskerettigheter!

 2. Magnar Håmo

  Enig ! Det er IKKE et demokrati verdig at det er opp til Dommere “å huske” hva som blir sakt i Norske Domstoler.

  Vi i vår familie har flere graverende eksempler på “glemsomhet ” i flere forskjellige saker ed flere forskjellige Dommere.

  Som:

  Utsagn fra motparten en høyt Respektert LO revisor, i en hus svindel sak tidlig i 1985:

  “Je har aldri sett brannmannen for mine auer før”. … “Ja, je husæ’n fra 1978, når han var med å felle grana på eiendommen, men itte seinere. ”

  Lekdommer sier i samme sak:

  “Å bytte ut alle de råtne bunnstokkene, kan umulig koste mer enn Ca. 100.000”

  Regningen et par år senere kom på Ca. 3 – tre – MILLIONER Kr.

  En annen sak, med en annen dommer ang. Skade på en vare transport :

  Vi hevder at motparten skal bære kostnadene siden forsendelsen er sendt med frakt koden CIF (Cost and Insurance Free).

  Dommeren dømmer at vi må bære tapet og at det er irrelevant at varen er sendt med SIF.

  En 3. Sak i forbindelse med Bank krisen fra 1989 til 1993 :

  Vi hevder at vår Bank har påført oss et stort tap i million klassen, ved å annulere huslånet på sak 1. se over. Grunnet “For dårlig sikkerhet for lånet, i og med fallet i de generelle boligprisene, ( ikke vår betjenings evne av lånet) og huset blir solgt på tvangs salg til langt under dengang dagens verdi.
  Huskjøper er nevø av den Stats Autoriserte Eiendoms megleren , som jobber på oppdrag fra vår Bank.

  Dommeren skriver i dommen, som vi taper :

  “Man skal IKKE forvente at en Bank utfører ” Korrekt Bank Håndtverk i nedgangstider .”

  I kjølvannet av huskjøpet i 1981, som viste seg å være sminket over av selger og samfunns toppen, slik at råteskadene i hele fundamentet og de bærende konstruksjoner, som ved senere utbedring viste seg å koste Ca . 3 – tre – MILLIONER Kr i 1990.

  Har vi blitt stevnet av utallige Inkasso selskaper, som heder de har krav i det tvangs solgte huset.

  Ved fler av inkasso sakene, viser det seg at både Forliksåd, Tingrett og Lagmannsrett får oversendt “Fake stevning” hvor dokumenter “mangler” som kan avgjøre saken i Inkasso byråenes disfavør.

  Og som artikkelen beskriver; ” Ingen HUSKER ingen ting …” Fra tidligere behandlinger i rettsvesenet.

  Slik det Norske Rettsvesenet har fungert for oss gjennom snart 40 år, er at den som LYVER BEST, og er MEST UÆRLIG…. VINNER SAKEN !

  Er det virkelig et slikt Rettsvesen det Norske Demokratiet verdig ???

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2021 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑