Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

En blå-blå barneminister til barnets beste?

Oppdatert juni 2020

Når Fremskrittspartiet kom i regjering i valget i 2013 hadde vi i mange år kunnet lese på sosiale medier den avdøde Frp politiker Jon Alvheims 10 bud for foreldre som kom i kontakt med barnevernet. Vi var mange som trodde Frp ville videreføre Alvheims klare sosiale profil. Men slik ble det ikke. Fra første dag har Solveig Horne hatt tett samarbeid med den private omsorgsnæringen.  Alvheim var glemt når Solveig Horne inntok statsrådposten.

Jon Alvheim var i en årrekke sykehusdirektør og en uredd Frp politiker og en kompromissløs talsmann for utbygging og kvalitetsheving av eldreomsorgen. Han var leder for sosialkomiteen på stortinget fra 1997 og frem til han døde i 2005. Han var en hardtslående kritiker av barnevernet. Ikke fordi han mente barnevernet gjorde for lite for barn, men fordi han mente det altfor ofte begikk overgrep mot foreldrene. Han hadde dette rådet å gi til foreldre i kontakt med barnevernet:

                          ALVHEIMS TI BUD:
 
Ti bud til dem som kommer i barnevernets søkelys:
 
1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.
 
2. Ta straks kontakt med en advokat.
 
3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.
 
4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
 
5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.
 
6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.
 
7. Påklag alle beslutninger.
 
8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.
 
9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.
 
10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.

Valget i 2013 hvor Frp kom i regjering.

Etter valget jublet mange barnevernsmotstandere og menneskerettsforkjempere. Endelig skulle familienes rettssikkerhet tas på alvor. Solveig Horne hadde som sine partikolleger kommet med krass kritikk av barnevernets maktmisbruk i flere år. Og spesielt i valgkampen brukte hun harde ord. Tusenvis av foreldre stemte Frp utelukkende på grunn av Frp’s kritikk av barnevernet. Men Solveig Horne hadde ikke sittet lenge som barneminister før hun endret kurs radikalt

2014

I 2014 var barnevernets budsjett på svimlende 14 milliarder kroner. Omtrent det samme som hele budsjettet for politiet i dag. Det skulle bli mye større på 4 år. I Siv Jensens presentasjon av sin første finansmelding i 2014 nevner hun spesielt to vekstområder i årene som kommer. Alternativ omsorg og finans. Forholdene var allerede lagt til rette for vekst i omsorgsnæringen.
 
På fire år som barneminister økte Solveig Horne budsjettet fra 14 milliarder kroner til 27 milliarder kroner. Nesten en dobling. Fra å være kritisk til manglende rettssikkerhet for familier i møte med barnevernet ble hun den som mer enn noen annen barneminister økte og utvidet barnevernets enorme makt i samfunnet. Horne forkastet Frp’s solide sosialpolitiske profil nesten før hun var innsatt som statsråd.  I skjønn forening med den mektige omsorgsindustrien foretok hun en rekke lovendringer som har gjort barnevernet til en gigantisk etat som har valset over norske barn og foreldre.
Hun opphevet taushetsplikten mellom alle i førstelinjetjenesten på barn. Såkalt tverrfaglig samarbeid hvor skole, lege, barnevern, politi osv snakket åpnet om barn og deres familier uten hinder av taushetsplikten. Modellkommuneprosjektet og tidlige innsats. Du ser det ikke før du tror det tok sikte på å avdekke omsorgssvikt selv ikke barnets nærmeste kunne se. Slik skulle de yngste barna tas og settes ut på adopsjon gjennom #Småbarnsbanken. En bank med håpefulle adoptivforeldre som startet som fosterhjem med full lønn og full returrett hvis barnet ikke passet. Her kunne homofile, lesbiske og enslige som aldri ville fått adoptere utenlandske barn bli foreldre.
På nyåret 2014 var hun allerede i gang med å øke antall institusjoner i Norge.  Hun ville bort fra fosterhjem og ha flere barn på institusjon.  Glassjenta er et grelt eksempel under Hornes periode. 

2015

Horne har sørget for å gjøre det straffbart ikke å melde bekymring til barnevernet for alle offentlig ansatte i kontakt med barn. (Skole, barnehage, fastlege, sfo, helsestasjon, helsesøster, svangerskapskontroll. etc.) Slik ble det store økninger i antall meldinger til barnevernet. I dag er det nesten bare barnehage, skole, barnevernet selv og politiet som melder bekymring til barnevernet. 
Fra 2015 startet rushet av alvorlige klagesaker på barnevern til menneskerettsdomstolen EMD i Strasbourg.
Horne sørget for at barnevernet kan pålegge foreldre ved lov å motta hjelpetiltak. Foreldre tvinges til å sende barn i barnehage, bli overvåket og observert av barnevernsansatte og dra på mødrehjem.

Barnevernet eser ut og blir større og større.

2016

I 2016 demonstrerte flere hundre tusen mennesker rundt i verden mot norsk barnevern etter at barnevernet i Naustdal hadde tatt 5 barn fra en familie. Det yngste barnet var knappe tre måneder da det bokstavelig talt ble revet vekk fra mors bryst. De norsk/rumenske foreldrene var pinsevenner og fikk støtte av pinsevenner over hele verden.  Barna skulle i oppveksthjem. Omsorgsovertagelser begrunnet med fare for fremtidig omsorgssvikt sto for 35% av barna under barnevernets omsorg.  Såkalte oppvekstplasseringer hvor barnet plasseres i et fosterhjem med bedre utsikter til å ta høyere utdanning, og kun ser foreldrene 2 til 4 ganger pr år. Andre land syntes norsk barnevernspraksis er barbarisk. Det skjønner ikke barneministeren.

2017

I 2017 fikk hun gjort det straffbart for foreldre å flytte ut av landet med barn dersom barnevernet har fremmet sak om omsorgsovertagelse. Selv om foreldrene har omsorgen. Foreldre som flykter fra barnevernet mens de fremdeles har omsorgen blir etterlyst via Interpool. Her er det ingen utveier. 
Solveig Hornes departement kjøper tjenester fra private omsorgsleverandører for nærmere 8 milliarder kroner kunne man lese på statsbudsjettet.

2018

I 2018 ble Linda Hofstad Helleland fra Høyre barneminister.  Barnevernet går så det suser. Hun var da visepresident i WADA, Verdens Antidopingbyrå. Allerede i mai 2018 annonserte hun at hun gikk for presidentstillingen. Hun gikk målbevisst inn for å knuse pampeveldet i idretten. I november 2018 ble hun av regjeringen plukket ut som kandidat til ny president i WADA, Før det var hun kulturminister og statsråd for idrettsnorge. Helleland reiste rundt i Europa og markedsførte sitt kandidatur. Samtidig med det markedsførte hun den norske barnevernsmodellen i flere land og i Europarådet. Etter kort tid som minister var hun stolt av norsk barnevern. Verdens beste barnevern kalte hun det, og nektet å kommentere en rekke alvorlige hendelser utover i 2018.

Norways Silent Scandal

I august 2018 laget BBC dokumentaren Norways Silent Scandal. En dokumentar om norsk barnevern relatert til en psykiater som satt i Barnesakkyndig kommisjon som har lastet ned overgrepsbilder av barn. Dokumentaren har gått verden rundt og levner Norge som en stat som stjeler barn og tillater pedofili. Helleland nektet å svare på spørsmål fra BBC.

Andre land kommer etter oss.

29 august 2018 svarte hun med å fortelle Aftenposten at Norsk barnevern går foran, andre land vil komme etter oss. Hun fortalte at hun om noen år ville bli invitert rundt i verden for å holde foredrag om norsk barnevern.
Før det igjen, den 28 juni 2018 hadde Europarådet kommet med sin knusende rapport om norsk barnevern: «Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep the families together».  Den ville heller ikke Helleland kommentere.

En norsk alenemor får asyl i Polen.

12 desember 2018 kunne VG melde at Silje Garmo hadde fått asyl i Polen på flukt fra norsk barnevern.  Ingen kommentar fra Helleland.

2019

I midten av januar 2019 ble den polske konsulen Slawomir Kowalski utvist fra Norge fordi han angivelig forstyrret barnevernets arbeid for polske familier bosatt i Norge.  Utvisningen skapte store reaksjon i Polen og i Europarådet. Den polske konsulen svarte med å publisere en video hvor politiet opptrer grovt uforstandig mot konsulen. Utvisningen og filmen skapte store reaksjon i Polen og i Europarådet.  Linda Helleland nektet å kommentere det. Det også.

WADA

30 januar 2019 blir Helleland vraket som president for WADA. Hun lå an til å vinne, men ble utklasset av den polske idrettsministeren Witold Banka med 28 mot 16 stemmer. Utnevnelsen skal ratifiseres av Europarådets ministermøte. Europa begynte å bli lei norsk stormannsgalskap.

Kjell Ingolf Ropstad

Når Kjell Ingolf Ropstad ble barneminister vår 2019 var det 10 barnevernsaker som var tatt inn til behandling i EMD. Uten at Ropstad har villet kommentere det.  Ropstad kommer fra Krf og er gift med en barnevernspedagog. Han vil også styrke barnevernet.
Ropstad gjør som sine forgjengere og holder foredrag for utenlandske ambassader om hvordan barnevernet er ment å fungere for å roe gemyttene og den ulmende kritikken.

Europa har fått nok av norsk arroganse. I juli 2019 ble 16 nye saker tatt inn til EMD på en dag.

I dag er det 40 saker som er tatt inn til behandling av menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Ropstad nekter og nekter å svare på spørsmål om barnevernet.  Han er stolt av norsk barnevern han også. Han har allerede klart å innføre lovpålagt rett for barnevernet til å pålegge hjelpetiltak for samværsforeldre. Han opptrer i stedet som en sjokkselger for fosterhjemsindustrien hvor han stadig vekk oppfordrer folk til å bli fosterhjem.  I dag, juni 2020, er Ropstad i pappapermisjon og Ida Lintvedt Røse er vikarierende barneminister. Hun vil heller ikke svare på spørsmål. 

Vi har altså en serie med barneministre som har sørget for at barnevernet under blå-blå regjering har hatt en eksplosiv vekst, ikke bare i antall ansatte og budsjetter, men også i antall saker som er klaget inn til EMD. Og ingen av de vil svare på spørsmål.

Det verste av alt er at de blir latt i fred av pressen.

 

Relaterte artikler:

Bergens Tidende, 15 februar 2014

Tilbake til barnehjem.

Vi ser at barnevernet sliter med å rekruttere nok fosterhjem, og at mange barn flyttes fra fosterhjem til fosterhjem. Derfor mener jeg det er på tide å ta en pust i bakken og se på barnets beste. For flere enn i dag kan løsningen være institusjon, sier barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Under den rødgrønne regjeringen er det slått fast at barn under 13 år ikke skal på institusjon, men plasseres i fosterhjem.

Vil justere kursen

Horne mener Norge har gått for langt i den retningen og vil justere kursen.

— Det høres fint ut med fosterhjem, men vi ser at flere barn kan trenge en institusjon. Barn har mer sammensatte utfordringer enn tidligere og mange barn i 11- 12-årsalderen flytter fra det ene hjemmet til det andre, sier hun.

– I dag er systemet slik at kommunene betaler for fosterhjem, mens staten tar regningen for forsterkede fosterhjem og institusjonsplasser. Vil du gjøre noe med denne fordelingen, hvis flere skal få institusjonsplass?

 

Rogaland Avis, 18 desember 2015

Arven etter Alvheim

I Trondheim har bystyreveteranen Morten Kokaas meldt seg ut av Frp i protest mot det han mener er en skammelig og usosial profil. At bunnfradraget ikke endres, at skatteklasse 2 fjernes, kutt i uføretrygden og fjerning av den kulturelle spaserstokken, er budsjettelementer som forårsaker murring i Frp. Carl I. Hagen hadde mange kløktige grep som partibygger, ett av dem var å framstå som noe mer enn middelklasseborger som var lei av skatter og avgifter. Selv om kvaliteten og virkemidlene kan diskuteres, maktet Hagen og Alvheim å meisle ut en så klar sosial profil at de appellerte til velgere med både lave inntekter og avhengighet av offentlig hjelp. Nestleder Per Sandberg har allerede slått alarm på vegne av de sosialpolitiske arvtakerne etter Alvheim. Spørsmålet er om ikke arven allerede er skuslet bort etter ett år i regjering.

TV2

I en rekke reportasjer har TV 2 fortalt hva som ligger til grunn for at Barnevernet tar fra foreldrene omsorgen.
Frp har gjennom alle år vært de tøffeste kritikerne av barnevernet, men det var før de kom i regjering. – Hold kjeft og skaff deg psykolog er to av Frps-nestor John I. Alvheims 10 bud om barnevernet. I dag tar Barne- og familieminister Solveig Horne (frp) avstand fra Frps-nestorens 10 bud

Aftenposten, 7 februar 2015.

Halve arven etter Fremskrittspartiets ledende sosialpolitiker, John Alvheim, er skrinlagt.
Fremskrittspartiet har fått mye negativ oppmerksomhet fordi partiets statsråder står for andre standpunkter enn hva partiet gjorde i opposisjon. Men den største snuoperasjonen har det vært stille rundt. Og den er udelt positiv.Barneminister Solveig Horne virker genuint opptatt av barns beste og er opptatt av å styrke det offentlige barnevernet. Hun har nylig sendt ut en lovendring på høring som vil gi barnevernet rett til å pålegge foreldre kontrolltiltak og å ta imot hjelp i hjemmet. For noen år siden var det et utenkelig forslag fra Fremskrittspartiet.

2 kommentarer

 1. Rune Fardal

  Veldig bra gjennomgang som viser det totale sviket fra høyeresiden!

 2. K

  Hei,
  Jeg er ny her. Jeg skriver dette innlegget for å fortelle min historie og veilede unge par og folk som ønsker å få barn eller er gravide om å lese denne loven som heter ( jeg mener her LESE) barnevernloven hvis de tenker å få barn i Norge og forstå hvordan dette barnevernsystemet fungerer.

  Da jeg kom til Norge for ca.13 år siden, skjønte jeg ikke hvorfor mange barn i Norge er annerledes enn andre barn i andre land eller barn hvor jeg kommer fra. Jeg oppfattet disse barna i Norge som barn som er pakket inn, de er ikke ute og leker, tuller, skriker, utfordrer hverandre. Jeg oppfattet dem som sensitive, redde og er veldig beskyttet av foreldrene sine med leker og goder. Dette var ikke barndommen min hvor jeg kommer fra, men etter det som har skjedd til meg, skjønte jeg hvorfor det er slik her.

  Hvis du snakker høyt, ser rart ut, ser ikke akseptabel ut, ser fattig ut, ser utenlandsk ut eller liker å tulle med barna dine, mister du ting på gulvet fordi du har vondt i armene dine, eller har en dårlig dag da risikerer du å bli anmeldt til en virksomhet som heter barnevernet, personopplysningene vil bli misbrukt og sendt til hele systemet for behandling og statistikk og det blir opprettet sak om at barna dine er “sårbare” og at de trenger ” et innbilt tiltak”. Alt dette for profitt formål. Selv om i virkeligheten er barna dine verken sårbare eller trenger tiltak. Dette kan påvirke oppveksten til barna og skade deres fremtid.

  Hvis du har rus, alkohol problemer eller rulleblad, da har jeg ingen svar på dette!!

  Jeg er en Norsk statsborger med utenlandsk bakgrunn, har studert i Norske høyskoler og universiteter og har en mastergrad blant annet.
  En barnehagepedagog sendte en bekymringsmelding til barnevernet i kommunen ( jeg vil ikke si hvilken kommune fordi jeg har sjel og samvittighet) om at vi har vært voldelige mot barna våre uten bevis eller spesifikke omstendigheter. Barnevernet behandlet oss som slaver eller “dtt”.

  Jeg har slitt de siste 7 årene med store smerter i armene og har hatt lang behandling i tillegg til skole og jobb. Det er ikke en nubbe sjans, jeg er ikke i nærheten en gang et ord som heter «vold» eller «voldelig». Det siste vi trenger er denne Barnevernet-institusjonen i vårt liv for å gjøre livet vårt så elendig som mulig.
  Man kan ikke snakke eller argumentere med denne virksomheten fordi de truer deg med de meste verdifulle mennesker man har i denne verden og som er barna. Vi drikker ikke alkohol, vi er verken kriminelle, misbrukere, syke eller dårlige foreldre, og vi har veldig gode forhold til barna våre som da var 5 år.

  Denne organisasjonen fjernet barna våre fra hjemme ved å terrorisere oss med teater stykker og begrunne deres handlinger ved å si til oss at situasjonen var alvorlig for barna våre. Barna våre ble mobbet og deres sak ble formildet til hele familien fordi barnevernet sendte et dokument som de har skrevet om oss til familien til faren.

  Vi fikk barna våre tilbake etter at vi tok kontakt med en lokal advokat og saken ble avsluttet etter at jeg har klaget til alle instansene som kan finnes i dette landet.
  Vi engasjerte en advokat som beskyttelse (en sikkerhetsvakt / dekor / haloeffekt) for å hjelpe oss. Vi fikk ikke barna tilbake fordi vi engasjerte en advokat, men fordi barnevernet rett og slett ikke fant noe i disse konfidensielle informasjonene de kan bruke mot oss og våre barn for å få mer profitt fra saken (jeg regner med at disse barnevernskonsulenter lider også av spiseforstyrrelser, mobbing blant annet …)
  Den måten vi ble behandlet på har fremmet alvorlig frykt i oss og forårsaket oss store psykiske belastninger og smerter at vi steriliserte oss.

  Jeg tror ikke den måten denne organisasjonen har behandlet oss på er menneskelig og er i henhold til menneske rettighetskonvensjonen som Norge ratifiserte i 1953. Denne virksomheten skiller ikke mellom gode og dårlige foreldre, selvfølgelig det er foreldre som mishandler barna sine og disse barna bør omplasseres, men vi er ikke disse foreldre. Vi er gode foreldre og vi tar godt vare på barna våre.
  Sosialt arbeid er ikke lønnsomt. Det er ikke lønnsomt for skoler og barnehager å hjelpe foreldre med samtaler, råd og litt innsats, dette er slitsomt og tid er penger, særlig hvis disse ansatte ikke liker foreldre eller utlendinger.. De sender istedenfor bekymringsmeldinger til en virksomhet som heter barnevernet uten konkrete forhold eller bevis.

  Personen som sendte bekymringsmeldingen til barnevernet fra barnehagen, er sannsynligvis person som trenger oppmerksomhet og ønsket å tilfredsstille hennes psykologiske behov for å bli en helt (heroisme / supermann eller lignende) i lederens øyne og hevde at hun har reddet to barn. Jeg kan ikke forstå hvorfor hun gjorde dette mot oss og hvorfor ??. De som mottok bekymringsrapporten, måtte vurdere / forberede / planlegge hvordan de skulle få mest mulig profitt av saken. Selv om barna våre verken er syke, utsatte eller er i fare av noe slag.

  Denne virksomheten som heter barnevernet oppretter saker uten bevis eller konkrete forhold, de innhenter taushetsbelagte og feil opplysninger om foreldre uten samtykke og lagrer de hos dem, selv om disse opplysningene er usaklige og ikke har noe å gjøre med verken barna eller undersøkelsen.

  Denne virksomheten har laget en innbilt sak (imaginær sak), en historie som ikke eksisterer med hundrevis av papirer og dokumenter. Å lese sakspapirer er overveldende og veldig trist. Jeg må kjempe for mine rettigheter fordi DPS har sendt min journal og feil opplysninger til barnevernet uten samtykke.

  Er foreldre så farlige at disse offentlige organisasjoner må innhente informasjon om hva disse familier spiser, hva de gjør og hvor de lever?

  Jeg mottok ingen hjelp eller behandling i den korte perioden jeg hadde med den psykoterapeuten på DPS. Den virkelige innsatsen for å bli kvitt min spiseforstyrrelse gjorde jeg det selv før jeg oppsøkte hjelp fra noen. I løpet av perioden jeg oppsøkte hjelp fra DPS, slet jeg mest med fakturaene denne helseinstitusjonen sendte til meg. Jeg oppsøkte helse hjelp for å få en faktura og økonomisk straff ikke hjelp (Jeg søkte hjelp hos fastlegen, reiste til konsultasjon og møt opp for å betale ikke å få hjelp).

  Jeg fikk panikk hver gang jeg gikk på disse terapimøtene. Jeg følte alltid at noe var galt med den psykologen og den ernæringsterapeuten. Måten de snakket til meg og hva de spurte om og hvordan de så på meg, var ikke riktig. Disse ansatte bruker apparater for å ringe etter hjelp / sikkerhetsvakt i tilfelle de er redde for pasienten. Man får inntrykk av at man er farlig, uønsket og rett og slett er “drittsekk” og ikke en pasient med verdighet som søker hjelp til å bli kvitt en spiseforstyrrelse.

  DPS sendte en epikrise (historier) som en psykolog og en ernæringsfysiolog har skrevet om meg uten mitt samtykke og uten rettelse til Barnevernet.
  Det er en skandale at man får betalt for å skrive en slik søppeljournal og kaller seg psykolog eller autorisert helsepersonell. Det er ingenting i denne epikrisen som beviser at dette er fagbasert eller at journalen er skrevet av en psykolog. Alle kan få depresjon, og alle med depresjon kan få tilbud om tabletter. Man forventer ikke så svakt og fryktelig dårlig arbeid fra noen som har fått diplom som psykolog. I denne epikrisen presenterer psykologen og ernæringsfysiologen seg som en inkompetent spion som snakker bak ryggen min. Å bruke sunn fornuft eller tolke smertene / plagene mine på en fleksibel måte forutsetter et selvsikkerhetsnivå som den inkompetente normalt ikke har. Derfor kan man være trygg på at folk som blindt går inn for å snakke bak ryggen og mobbe deg i en epikrise eller en journal er inkompetente.

  Å sende den epikrisen til en annen organisasjon indikerer at det Norske helsevesenet driter i min helse som pasient, pasientsikkerhet eller kvinners helse. For dem er jeg “søppel”, en sau som er klar til å bli slaktet, hånet og mobbet i et offentlig slakteri (DPS).

  Hvorfor skal jeg sende en klage til Pasientskadeerstatnings myndighet eller annen myndighet som samarbeider med DPS? Disse organisasjoner vil ikke ha problemer. Dette er våre erfaringer gjennom våre barnas sak. De vil bare forsvare DPS så godt de kan og jobbe mot meg fordi jeg er en sau og et problem i deres øyne.
  Hvorfor skulle disse myndighetene hjelpe meg? De får ingen profitt ved å hjelpe meg, og noen ansatte i DPS må kanskje sies opp på grunn av dette. De kan ikke ta denne sjansen. Dessuten tenker og jobber folk i disse organisasjoner bare med sine egne problemer; de har ofte verken sympati eller forståelse for andres problemer.
  Helseansatte som sendte denne epikrisen til barnevernet, forsvarer sine handlinger ved å peke på en bestemmelse i barnevernloven. Denne bestemmelsen sier at taushetsbelagte informasjon KAN leveres til barnevernet bare hvis barnet skal bli alvorlig skadet og etter samtykke. Har hun sett at barna mine vil bli skadet? betydelig skadet eller at deres liv eller helse er i fare for å sende en søppeljournal en elev på barneskolen kunne skrevet bedre til Barnevernet???

  Man må lese denne loven som heter barnevernloven for å forstå hvorfor denne virksomheten har veldig mye makt. En analyse av denne loven ga meg en sterk grunn til å tro at denne loven er et verktøy for å overvåke/kontrollere borgere gjennom å innhente deres taushetsbelagte opplysninger og bruke de mot dem, og for å skremme foreldre og årsake de store psykiske problemer og dermed redusere antall fødsler i Norge. Denne loven gir rett til denne virksomheten som heter barnevernet å innhente den minste informasjonen på mikroskopisk/Nano nivå om foreldre og lagre de hos dem.
  Barnevernleder stillingen er en veldig interessant stilling og spiller en viktig rolle i hvordan kommunen styrer sine innbyggere. Gjennom den stillingen vil styret og de som sitter i toppen i kommunen vite hvem alle innbyggere er og hvordan de skal bli kvitt de mennesker som utgjør en fare for dem gjennom deres barn. Den barnevernleder får lese alle journaler og taushetsbelagte informasjon om foreldre og kan misbruke dette til styrets fordel eller for å oppnå et mål som går til hennes venner og andres fordel. Barnevernet har også veldig mye makt i forhold til hevn og hvordan de kan ødelegge en familie hvor en far eller en mor utgjør en fare for dem eller har kritisert dem… Alt dette skjer på grunn av en dritt lov som heter barnevernloven.

  Denne loven begynner med en setning som lyder slik:
  “Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.”.

  Altså 70 % av Normann drikker alkohol, dette kan enkelt konstateres fra den positive alkoholomsetningsvekst de siste årene. Vi alle vet at barn skal ikke se foreldre drikke eller bli påvirket av alkohol. Uti fra dette må barnevernet (inkludert de som jobber i barnevernet) forstyrre familier og fjerne barn fra nesten alle Norske foreldre etter denne bestemmelsen.

  Hva slags lov er dette og hvorfor skal vi føde barn i disse forutsetninger?

  Denne loven gir rett til denne virksomheten til å true foreldre med barna deres og misbruke foreldres taushetsbelagte opplysninger og ødelegge livet til hele familien. Hvorfor får disse ansatte med treårsutdanning eller noen bestått fag som har ingen sammenheng med medisin, psykologi eller jus lov til innsyn i familiers saker og medisinske opplysninger? Jeg tviler sterkt på om de har en grad en gang eller en faglig kompetanse. Hvorfor får disse ansatte som er uten samvittighet, kompetanse og uten sjel lov til innsyn i familiers opplysninger? Denne organisasjonen forstår ikke hva ordet “ taushetsplikt” betyr og taushetsplikten eksisterer ikke i denne organisasjonen. De snakker med hverandre hele tiden og de snakker om familiesaker til andre samme som å drikke vann for “rett og slett” mobbe, håne og le av disse barna og deres familier..

  Hvorfor eksisterer denne organisasjonen som heter barnevernet og hvorfor betaler jeg skattepenger for at denne organisasjonen fortsetter å eksistere? hva slags fordeler denne organisasjonen har for barna, når barnevernsbarna blir narkomane, prostituerte og syke?

  Betaler jeg denne organisasjonen for å samle mest mulig informasjon og tull om oss og for at jeg skal lide og for at faren til barna og barna mine utvikler psykologiske lidelser?

  Man snakker med en lege eller en psykolog for å få hjelp, det man ikke vet er at den psykologen eller legen skriver journaler uten samtykke eller retting og kan sende de til barnevernet når som helst (dette betyr at man er en sau (pasient) som er klar til å slaktes i et offentlig slakteri (legekontoret/DPS), det eneste man gjør er å oppsøke hjelp, det er da slakteprosessen begynner), barnevernet da tar disse opplysninger og bruker de mot borgere for å rett og slett vinne argumentasjoner.

  Denne loven gir også rett til hvem som helst som jobber i denne organisasjon eller aktører til å forstyrre familieliv og ødelegge barnets oppvekst og identitet, selv om dette er i strid med menneskerettigheter. Denne loven gir barnevernet rett til å skrive hva de vil, bestemme hva de vil og behandle barn på den måten de vil uten konkrete forhold eller bevis som grunnlag. De trenger kun en bekymringsmelding som gulrot/katalysator/fyrstikk for å initiere undersøkelsesprosesser og for å involvere mest mulig konsulenter og advokater og bruke mest mulig skattebetalerens penger. Jo flere saker, jo mer arbeidsbelastning for ledere jo høyere lønn og liksom erfaringer. Dette er veldig alvorlig. De angriper seg på utlendinger og vanlige borgere som ikke har forbindelser og støtte. De kan ikke angripe seg på stjerner, Tv profiler, politikkere eller rike.

  Jeg har ikke født barna mine for at andre skal misbruke personopplysningene våres og ødelegge barnets identitet og oppvekst.

  Disse ansatte misbruker denne barnevernloven til deres fordel ved å fiske foreldre og ødelegge deres relasjoner med barna deres. Et eksempel på dette er en konsulent med instruksjon fra hennes leder som skriver i et referat uten samtykke at situasjonen er alvorlig og barnet er sårbart uten konkrete forhold, bevis eller grunn, de bruker den makten loven har gitt dem og ord “ sårbart” alvorlig”, “trygghet” for å sette profittprosessen i gang.

  De later som de er eksperter i barneoppdragelse og skal bestemme hvordan foreldre skal opptre deres barn. De deler brosjyrer om omsorgsovertakelser og kurs uten å starte undersøkelser en gang. De ringer andre konsulenter, barnevakta og liksom fagpersoner for å involvere dem i saken for at disse også skal få en del av kaken.

  Hvorfor gjør de dette? Jo, de skal skape mest mulig arbeidsbelastning slik at alle kan skrive timelister og overtid osv.. For å få mest mulig profitt av saken. I virkeligheten skulle saken aldri vært behandlet av barnevernet. Saken vår skulle vært løst i den barnehagen. Men de som jobber i barnehagen har ikke tid eller samvittighet til å hjelpe oss og de får heller ikke konsekvenser av det de har gjort til oss.
  Hvorfor er foreldre og barn sårbare i et søkkrikt land som sender millioner hvert år til andre sårbare familier i andre land ????

  Denne barnevernloven har aldri blitt diskutert i media, og ingen tør å gjøre dette av ukjente årsaker selv om vi lever i et “slags” fritt samfunn med bred ytringsfrihet margin. Vi var blant de første landene som ratifiserte menneskerettighetskonvensjonen i 50 tallet.

  Foreldre eller par som venter barn, har sannsynligvis heller ingen kjennskap til denne loven, og hva det forventer dem hvis en bekymringsmelding ble sendt mot dem til barnevernet.

  Er denne loven en sabotasje, eller en slags sikkerhetsventil som jeg antar jobber slik at antall befolkninger bør økes i takt med ressursene? Eller noe lignende? Et eksempel her er: istedenfor å veilede par og foreldre som oss eller veilede og hjelpe rusmisbrukere, syke mennesker og de som ikke er i stand eller ikke klarer å ta seg av barn, eller bare veilede foreldre om oppdragelse rett og slett. Disse sosiale institusjoner og sykehusene lar dem få barn for å ta de fra dem, lage oppdrag for advokater og konsulenter slik at de kan tjene penger på disse sårbare menneskene og la dem lide resten av livet ved å prøve å få barna tilbake eller prøve å fikse de skadene disse institusjonene gjør.

  Jeg tror ikke borgere vil føde barn hvis de hadde lest denne loven på forhånd. Denne loven er heller aldri blitt diskutert i media eller på skolen grundig. Barnevernet differensierer ikke mellom gode foreldre eller dårlige foreldre. De behandler alle som kriminelle og uten bevis eller grunn, de trenger kun en bekymringsmelding, spiller ingen rolle om bekymringsmelding er falsk eller sendt av onde personer som ønsker å ødelegge livet til familier.

  Det er veldig farlig for Barnevernets leder å ikke vinne argumenter, hun vil bruke alle midlene hun mottar fra regjeringen, misbruke personopplysninger og bruke alle sine krefter og forbindelser for å overbevise andre myndigheter og retten om at hun har rett og at det hun gjorde var nødvendig , fordi hun bare tenker på seg selv. Hun er livredd for å tape. Hun bryr seg ikke om barnets beste og barnas sikkerhet. Det er Ingen som sjekker ut hva slags kompetanse disse lederne har eller leser pasientjournalene deres. Vi som borgere vet ikke om disse menneskene er friske eller er i stand til å jobbe som barnevernsledere og hva slags bakgrunn de har. De får makten til å behandle barn slik de vil fordi de har den posisjonen og den makten de har.

  Hvorfor skulle denne ekspertkomiteen regjeringen opprettet i 2021 for å se på barnevernssaker handle rettferdig? De vil ikke få noe utbytte/profitt av å gjøre dette, spesielt hvis mange medlemmer av denne komiteen allerede har jobbet i barnevernet og har mange forbindelser i dette systemet. DETTE ER RETT OG SLETT GALSKAP.

  Vår historie er et eksempel på myndighetsmisbruk og bruk av barnevernloven som beskyttelsesverktøy. Denne virksomheten har ikke beskyttet barna våre, de har ødelagt relasjoner, forårsaket forstyrrelser, spiseforstyrrelser, skader og barna våre kan fort bli syke og utvikle psykiske problemer når de blir modne og får vite om denne saken.

  Mine erfaringer viser at dette systemet har lite å gjøre, de fyller opp deres stille dager med å lade opp barnas mapper og saker med hva som helst uten grunn eller bevis slik at de kan få mest mulig profitt av saken nå og senere.

  Min sak viser at dette systemet jobber mot barn og prøver så godt de kan å snu barn mot sine foreldre, ødelegge identiteten til barna og skape et barnløst samfunn der barna ble sett som en byrde / en ting og ikke et menneske med fantasi og meninger.
  Våre konklusjoner viser at deres måte å få mest mulig ut av sakene er å involvere så mange ansatte og aktører som mulig og å dele saken mellom flere aktører slik at alle disse aktørene kan få en del av kaken.

  Denne organisasjonen kritiserte oss, skremt og skrevet veldig personlige forhold om oss og våre barn, og de registrerte dette i deres system uten samtykke. Denne organisasjonen har skrevet og registrert hvordan vi lever, hva vi spiser, hva vi gjør og hvordan vi puster, og hva vi har på kroppen vår og hvordan kroppen vår ser ut, hva vi har hjemme og hvordan huset ser ut uten samtykke. De registrerte og lagret alt dette i deres systemer uten samtykke.

  Denne organisasjonen som heter barnevernet skrev mye uriktige utsagn om oss i et vedtak som er ugyldig og sendte dette vedtaket til familien av barnas far uten vårt samtykke for å ødelegge for barna, selv om de vet at jeg har utenlandsk bakgrunn. De ventet med å gi oss dette vedtaket slik at de kan sikre seg profittprosessen først.
  De ga ikke oss dette vedtaket sammen med de andre papirene først. De fremkalte alvorlig frykt i oss og skremte oss for å skrive under et skjema for omplassering av barna først og ga oss dette skjemaet første og vedtaket etterpå slik at de kan ha rom for å vurdere hvordan profittprosessen skal foregå først. De sendte dette vedtaket sammen med de andre papirene til Datatilsynet (etter at vi har klaget) slik at Datatilsynet ikke bryr seg om organiseringen av papirene og får de til å tro at vi har samtykket til vedtakets innhold. Alt dette for å vinne argumentasjoner og få Datatilsynet på deres side.

  Fylkesmannen ringte oss etter at vi har forsøkt å ringe dem i flere anledninger og sa at de var enige med oss om at det barnevernet gjorde var ikke lovlig, likevel ventet de et helt år før vi fikk et svar fra dem og hvor de prøver å forsvare Barnevernet så godt de kan, istedenfor å skrive fakta om oss og barna våre.

  Fylkesmannen visste at dette er en profitt sak og et overgrep, men de ville ikke skrive dette i deres tilsynsbrev eller gjøre noe med dette, dette fordi Fylkesmannen jobber med Barnevernet og de er lojale til denne organisasjonen (vi kaller dette tilsyn i Forvaltningsloven).

  Fylkesmannen behandlet denne klagen i ett år. I dette året måtte den saksbehandleren og henne leder vurdere hvordan de skal skrive et svar til oss som er ser liksom “akseptabelt” ut i øyne samtidig som å dytte inn heuristiske vurderinger og fremstillinger for å beskytte barnevernets handlinger inkludert misbruk av loven og fordi de har makt ( de antar at vi ikke skal utgjøre et risiko for dem og det er ikke noe behov for å opptre rettferdig, Fylkesmannen får ingen profitt/utbytte ved å hjelpe oss eller vår sak ).

  Vi engasjerte en lokal advokat som jobber med barnevernet og dama hans jobbet i denne organisasjonen. Vi visste ikke om dette før en annen advokat så på denne saken og sa dette til oss. Den lokale advokaten prøvde selv å forlenge saken for profittformål, han prøvde også å utnytte seg av forutsetningene og saken til hans fordel.

  Hvordan skal man stole på dette systemet?

  Denne barnevernloven ødelegger tilliten, familieliv og menneskehelse. Hadde jeg lest denne loven før jeg fikk barn, hadde jeg aldri tenkt en gang å bli gravid eller snakket med en lege om min spiseforstyrrelse. Denne loven gir Barnevernet rett til å misbruke foreldres rettigheter og reve opp deres privatliv i stykker.

  Denne loven har som formål å beskytte barn fra omsorgssvikt og mishandling uten kontrete forhold eller bevis om at barna er utsatte for omsorgssvikt og mishandling. Dette fører til at Barnevernet misbruker denne loven, forstyrrer privatliv og omplasserer barn for profittformål og ikke fordi det var nødvendig.

  Jeg har laget en Case-study om hvordan denne organisasjonen behandlet saken vår og hvordan andre instanser forholder seg til denne organisasjonen, ved å bruke «The grounded theory» som forskningsmetode og saksdokumenter.
  Denne virksomheten behandler ikke saker hvor mektige og rike personer er involvert, selv om saken handler om alvorlige forhold, flere barn og vitner.
  Denne virksomheten bruker borgeres personlige opplysninger og det de skriver om disse familier for å beskytte seg selv som organisasjon og for å forfremme sin virksomhet/overleve istedenfor å hjelpe barn og deres familier med midler og informasjon.

  Offentlige myndigheter og ombudsmann bruker i størst mulig grad haloeffekten og lojalitetseffekten i sine beslutninger (Deres beslutninger er preget av god språkbruk og logoer. Dette påvirker leseren inntrykk og man tror at det man leser er troverdig og riktig. Når man leser forarbeider til loven og analyserer situasjonen finner man ut at det er ingen sammenheng mellom hva disse myndighetene skriver til borgere og virkeligheten), og minst mulig anvendelse av lover og forskrifter eller forarbeider til loven. Dette betyr at alt det oppstyret og maset rundt menneskerettighetskonvensjonen og plikten til å beskytte borgernes privatliv er bare juks, en slags markedsføring eller dekorasjon som er nødvendig i et moderne samfunn.

  Hvorfor trenger vi klageinstanser (helse og barneavdelinger i fylkesmannen og sivilombudsmannen, datatilsynet, personvernnemnda) som avslår borgeres grunnleggende rettigheter? Hva slags rolle har disse i dette systemet bortsett fra å suge penger og jobbe mot meg ?
  Min sak viser at denne barnevernorganisasjon har tilhengere eller en slags kult. Tilhengerne er hovedsakelig leger, ansatte i helseinstitusjonene og barnehager. Disse ansatte vil gjøre alt for barnevernet, slik at denne institusjonen kan begynne å slakte foreldre, misbruke deres personlige opplysninger og deres rettigheter og for å sette profitt prosessen i gang. De vil lyve i rapportene sine, feiltolke fakta og lage imaginære historier om pasienter og barn slik at de kan tilfredsstille barnevernet og for å vise denne institusjonen at de er en slags helter / tegneseriehelter og at de gjør sitt beste for ” å hjelpe barn ”, uten reelle grunner, omstendigheter eller bevis.
  Jeg anser dette barnevernet arbeid som diskriminerende og veldig alvorlig. Dette ødelegger familier, barn og folks helse og kan “kverne deg” når som helst og hvor som helst. Man trenger ikke å være en kriminell eller en dårlig person, for at denne organisasjonen kan begynne å forstyrre og ødelegge privatlivet ditt. Man trenger bare å være uheldig, en annen hudfarge og bakgrunn, et merkelig navn og barn som etterligner andre og fantaserer om at foreldrene deres slår dem. Dette er nok for at denne organisasjonen skal gjøre livet ditt så elendig som mulig og ødelegge livet til barna.

  Barnevernet har behandlet oss som ingenting, dyr med fattig hjernefunksjon eller som kriminelle, de må finne noe i disse taushetsbelagte opplysninger som de kan bruke mot foreldre for å fortsette profittprosessen. Dessuten tenker folk og jobber bare med sine egne problemer i disse organisasjoner.

  Hvorfor skal barnevernet hjelpe barn eller andre?? Denne organisasjonen er et fiktivt system som ikke puster. De ansatte i dette systemet er komponenter som kan når som helst bytte plasseller posisjon, hvordan kan en slik organisasjon fungere som mennesker med sjel og samvittighet? Denne organisasjonen gir inntrykk at de er opptatt av å løse barneproblemer. De har en barnevernlov som virker mot sin hensikt. De kan når som helst bruke bestemmelsene i denne loven som et beskyttelsesverktøy og for å kamuflere/skjule feil og myndighetsmisbruk som oppstår under behandlingen av saker.

  Hadde jeg visst om denne loven og at denne organisasjonen kommer til å forstyrre livet mitt og skade barna mine, hadde jeg aldri « in the millions years» tenkt en gang på å bli gravid.

  De bruker den loven og den makten de har for profittformål og for å forsvare deres handlinger og feil ved å bruke barn som en vert (a host) eller en inntektskilde (Innbyggere føder barn, når det oppstår konflikter i disse familiene, kommer barnevernet inn i bildet og bruker disse barna som en inntektskilde for dem og ulike aktører. Konfidensiell informasjon / data som barnevernet samler inn spiller en viktig rolle i denne prosessen, den kan misbrukes når som helst, eller brukes mot foreldre).
  .
  Min sak viser at de ansetter ikke kompetente (Kompetente ansatte i sosialt arbeid, har høyt samvittighetsnivå, de respekterer andres private liv og de jobber med barn gjennom foreldrene sine fordi de vet at barna trenger foreldrene sine. Organisasjoner med kompetente ansatte outsourcer sjelden tjenester som er en del av hovedoppgaven (CORE-business)), og fagmedarbeidere. De ansetter «som jeg oppfatter» tøffe/bøllete medarbeidere som er flinke i språk. Språk er ofte et effektivt våpen i argumentasjoner for å skremme og umyndiggjøre andre. Det er ikke lønnsomt for en barnevernleder å ansette en kompetent fagperson med master og videre utdanninger hvis henne selv har en bachelor eller lavere nivå. Grandiositeten og den frykten for å miste kontrollen og høyere lønn gjør det umulig i disse organisasjoner å ansette kvalifiserte mennesker som kan barnevernfaget. Det er mer lønnsomt for ledere å ansette medarbeidere med lavere utdanninger og erfaringer enn dem. De bryr seg ikke om barn og barn trygghet.

  Denne organisasjonen brukte begrep som, “alvorlig”, “sårbarhet” og “trygghet” og løy i deres argumentasjoner i barnesaken (Haloeffekt) istedenfor å fremlegge bevis eller fakta som årsak/grunn til å starte undersøkelser. I realiteten/virkeligheten er barna våre verken, utsatte, sårbare eller utrygge.

  De bruker langsomme strategier for å liksom prøve å avsløre at foreldre er dårlige mennesker uten grunn eller bevis ( de har ingen respekt for foreldrerettigheter eller barnerettigheter), jeg tror at de gjør dette for å be om mer midler fra staten.. I det tilfellet det ikke lykkes med lange omplasseringer Det er sannsynligvis lønnsomt og mindre utmattende/slitsomt å flytte barna som klager over moren / faren enn å hjelpe denne familien ved å gi dem midler og kompetanse. Barnevernkonsulentene må tilfredsstille deres behov på arbeidsplassen i stedet for å fokusere på det de blir ansatt til å gjøre osv.), eller omsorgsovertakelser og som jeg kaller HARD
  CORE profittprosess (Omsorgsovertakelser er de meste lønnsomme og profitable prosesser i barnevernarbeid. De involverer eksterne, og de bruker veldig mye midler som går ofte til lederes fordel og høyere lønn.), avslutter de med tiltak som ikke eksisterer ( Barnevernet vil utstede tiltak selv om foreldrene ikke trenger noe tiltak, alt dette slik at de kan dokumentere/kamuflere hvor pengene har gått til og at de har gjort noe / hjulpet barna uansett …) eller et billig tiltak som er ubrukelig på lang sikt for familier som sliter.

  De er ikke gale for å bruke de midlene de får fra staten og skattebetalerne på familier og deres barn, de bruker de for å sikre seg arbeidsplasser og for å gå opp i lønn. De lar heller ikke familier være i fred og jobbe med deres problemer først. De pirker og plager familien med besøk og brev og informere andre og andre instanser, alt dette for at disse barnevernansatte kan beholde deres arbeidsplasser, skrive timelister og fordi de betrakter foreldre som handikappede dyr eller en biologisk art uten hjernefunksjon.
  Denne prosessen tror jeg er mye verre for barn med utenlandske foreldre, dette fordi disse konsulentene er Norske, har veldig lite kunnskap om utenlandske kulturer, og fordi utlendinger ofte ble sett som risiko/trusler for Norsk kultur og dermed for barn som er født i Norge. (Her snakker jeg
  om mine egne erfaringer med denne organisasjonen og ikke andre saker som overgrep, osv..).

  Denne organisasjonen samler enorme mengder av taushetsbelagte informasjon og feil data om innbyggere og deres barn kun ved å bruke ordet «alvorlig» i deres henvendelser og pålegg og uten konkrete forhold. Hvorfor får denne organisasjonen lov til å innhente pasientjournaler og uten samtykke, selv om dette ikke er lov? Er barnevern konsulenter leger eller psykologer? Våre erfaringer med denne virksomheten viser at de er verken kvalifisert til å avhøre barn eller anvende den loven de bruker, eller vurdere medisinske journaler.

  Denne organisasjonen har fremmet alvorlige frykt i oss, man kan når som helst få en hjertestans bare ved å møte denne organisasjonen eller blir steril og syk som konsekvens av den alvorlige frykten de har fremmet i oss. De har ødelagt relasjoner med familien, skadet barna våre, forårsaket meg store psykiske belastninger. Denne organisasjonen forårsaket meg i samarbeid med DPS store og utålelige smerter. Denne organisasjonen har ødelagt den innsatsen og den harde jobben jeg har gjort i mange år for å bli kvitt min spiseforstyrrelse i noen sekunder. Det vil koste meg veldig dyrt og mange år for å bli kvitt min spiseforstyrrelse.

  Saken ble vurdert av to advokater. Disse advokater mener at saken kommer ikke til å bli prioritert. Begge mente at I Norge man får ikke erstatning fordi myndighetene har brutt loven eller for inngrep i privatliv og innsyn i borgeres private opplysninger uten samtykke. Er man traumatisert og har blitt syk som årsak av myndighetsmisbruk, kan man oppsøke hjelp hos Nav eller søke om trygd, glemme hele saken eller dø sakte, men sikkert… Å få disse opplysningene fra advokatene, måtte jeg betale dyrt for dette.
  Det er veldig dyrt å gå til retten i Norge selv om en person har jobb. For å gå til retten må jeg samle og betale nesten 1 000 000 kr eller mer for advokat- rettsutgifter og risiko for å tape. Jeg har ikke denne type penger. Å lese lignende saker/dommer som er behandlet i Norske domstoler, viser at dommerne har sterke bånd og lojalitet til systemet, deres argumentasjoner i disse dommer er ofte på myndighetenes side.

  Saken min viser at disse offentlige organisasjoner hjelper hverandre og de får millioner og milliarder hvert år for å beskytte seg selv ikke barn eller familieliv. De mottar midler fra regjeringen for “liksom” å hjelpe familier og barna deres, men de gjør ikke dette.

  I organisasjonspsykologi må enhetsorganisasjoner bli kvitt problemer ved å engasjere eksperter eller hoder som vet hvordan de skal jobber med saken til organisasjonens fordel ikke til barnas fordel eller familielivsfordel. Organisasjoner gjør feil og de kan ikke innrømme feilen på grunn av blant annet frykt for å tape, frykt for å miste stillinger, frykt for straff. De har råd til å engasjere eksperter “ved hjelp av offentlige midler” som skal kamuflere disse feilene ved hjelp av loven og termer som “sårbarhet”, “nødvendig”, “rimelig”, “trygghet”, “kapasitet”, “alvorlig”, “mangel på kompetanse”, og listen er veldig lang…

  Vitsen her er at disse midlene barnevernet får og andre instanser er skattepenger og merverdiavgift som vanlige borgere som meg betaler til staten.
  Jeg gråter ofte for det som har skjedd til meg og mine barn. Jeg er snart tør for tårer…..

  Det er ikke mulig at vanlig borger vil vinne mot et mektig milliardærsystem som har all verdens penger til å kjøpe advokater, og eksperter med lang erfaring innen argumentasjon og profitt kunst. E ikke dette rett og slett definisjonen av urettferdighet, tortur og er i strid med grunnloven og menneskerettigheter ?
  Denne loven som heter barnevernloven kan ikke endres av stortinget. Den må endres av Menneskerettighets domstolen..
  Mvh
  K

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

© 2024 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑