Oppdatert juni 2020

Når Fremskrittspartiet kom i regjering i valget i 2013 hadde vi i mange år kunnet lese på sosiale medier den avdøde Frp politiker Jon Alvheims 10 bud for foreldre som kom i kontakt med barnevernet. Vi var mange som trodde Frp ville videreføre Alvheims klare sosiale profil. Men slik ble det ikke. Fra første dag har Solveig Horne hatt tett samarbeid med den private omsorgsnæringen.  Alvheim var glemt når Solveig Horne inntok statsrådposten.

Jon Alvheim var i en årrekke sykehusdirektør og en uredd Frp politiker og en kompromissløs talsmann for utbygging og kvalitetsheving av eldreomsorgen. Han var leder for sosialkomiteen på stortinget fra 1997 og frem til han døde i 2005. Han var en hardtslående kritiker av barnevernet. Ikke fordi han mente barnevernet gjorde for lite for barn, men fordi han mente det altfor ofte begikk overgrep mot foreldrene. Han hadde dette rådet å gi til foreldre i kontakt med barnevernet:

                          ALVHEIMS TI BUD:
 
Ti bud til dem som kommer i barnevernets søkelys:
 
1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.
 
2. Ta straks kontakt med en advokat.
 
3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.
 
4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
 
5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.
 
6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.
 
7. Påklag alle beslutninger.
 
8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.
 
9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.
 
10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.

Valget i 2013 hvor Frp kom i regjering.

Etter valget jublet mange barnevernsmotstandere og menneskerettsforkjempere. Endelig skulle familienes rettssikkerhet tas på alvor. Solveig Horne hadde som sine partikolleger kommet med krass kritikk av barnevernets maktmisbruk i flere år. Og spesielt i valgkampen brukte hun harde ord. Tusenvis av foreldre stemte Frp utelukkende på grunn av Frp’s kritikk av barnevernet. Men Solveig Horne hadde ikke sittet lenge som barneminister før hun endret kurs radikalt

2014

I 2014 var barnevernets budsjett på svimlende 14 milliarder kroner. Omtrent det samme som hele budsjettet for politiet i dag. Det skulle bli mye større på 4 år. I Siv Jensens presentasjon av sin første finansmelding i 2014 nevner hun spesielt to vekstområder i årene som kommer. Alternativ omsorg og finans. Forholdene var allerede lagt til rette for vekst i omsorgsnæringen.
 
På fire år som barneminister økte Solveig Horne budsjettet fra 14 milliarder kroner til 27 milliarder kroner. Nesten en dobling. Fra å være kritisk til manglende rettssikkerhet for familier i møte med barnevernet ble hun den som mer enn noen annen barneminister økte og utvidet barnevernets enorme makt i samfunnet. Horne forkastet Frp’s solide sosialpolitiske profil nesten før hun var innsatt som statsråd.  I skjønn forening med den mektige omsorgsindustrien foretok hun en rekke lovendringer som har gjort barnevernet til en gigantisk etat som har valset over norske barn og foreldre.
Hun opphevet taushetsplikten mellom alle i førstelinjetjenesten på barn. Såkalt tverrfaglig samarbeid hvor skole, lege, barnevern, politi osv snakket åpnet om barn og deres familier uten hinder av taushetsplikten. Modellkommuneprosjektet og tidlige innsats. Du ser det ikke før du tror det tok sikte på å avdekke omsorgssvikt selv ikke barnets nærmeste kunne se. Slik skulle de yngste barna tas og settes ut på adopsjon gjennom #Småbarnsbanken. En bank med håpefulle adoptivforeldre som startet som fosterhjem med full lønn og full returrett hvis barnet ikke passet. Her kunne homofile, lesbiske og enslige som aldri ville fått adoptere utenlandske barn bli foreldre.
På nyåret 2014 var hun allerede i gang med å øke antall institusjoner i Norge.  Hun ville bort fra fosterhjem og ha flere barn på institusjon.  Glassjenta er et grelt eksempel under Hornes periode. 

2015

Horne har sørget for å gjøre det straffbart ikke å melde bekymring til barnevernet for alle offentlig ansatte i kontakt med barn. (Skole, barnehage, fastlege, sfo, helsestasjon, helsesøster, svangerskapskontroll. etc.) Slik ble det store økninger i antall meldinger til barnevernet. I dag er det nesten bare barnehage, skole, barnevernet selv og politiet som melder bekymring til barnevernet. 
Fra 2015 startet rushet av alvorlige klagesaker på barnevern til menneskerettsdomstolen EMD i Strasbourg.
Horne sørget for at barnevernet kan pålegge foreldre ved lov å motta hjelpetiltak. Foreldre tvinges til å sende barn i barnehage, bli overvåket og observert av barnevernsansatte og dra på mødrehjem.

Barnevernet eser ut og blir større og større.

2016

I 2016 demonstrerte flere hundre tusen mennesker rundt i verden mot norsk barnevern etter at barnevernet i Naustdal hadde tatt 5 barn fra en familie. Det yngste barnet var knappe tre måneder da det bokstavelig talt ble revet vekk fra mors bryst. De norsk/rumenske foreldrene var pinsevenner og fikk støtte av pinsevenner over hele verden.  Barna skulle i oppveksthjem. Omsorgsovertagelser begrunnet med fare for fremtidig omsorgssvikt sto for 35% av barna under barnevernets omsorg.  Såkalte oppvekstplasseringer hvor barnet plasseres i et fosterhjem med bedre utsikter til å ta høyere utdanning, og kun ser foreldrene 2 til 4 ganger pr år. Andre land syntes norsk barnevernspraksis er barbarisk. Det skjønner ikke barneministeren.

2017

I 2017 fikk hun gjort det straffbart for foreldre å flytte ut av landet med barn dersom barnevernet har fremmet sak om omsorgsovertagelse. Selv om foreldrene har omsorgen. Foreldre som flykter fra barnevernet mens de fremdeles har omsorgen blir etterlyst via Interpool. Her er det ingen utveier. 
Solveig Hornes departement kjøper tjenester fra private omsorgsleverandører for nærmere 8 milliarder kroner kunne man lese på statsbudsjettet.

2018

I 2018 ble Linda Hofstad Helleland fra Høyre barneminister.  Barnevernet går så det suser. Hun var da visepresident i WADA, Verdens Antidopingbyrå. Allerede i mai 2018 annonserte hun at hun gikk for presidentstillingen. Hun gikk målbevisst inn for å knuse pampeveldet i idretten. I november 2018 ble hun av regjeringen plukket ut som kandidat til ny president i WADA, Før det var hun kulturminister og statsråd for idrettsnorge. Helleland reiste rundt i Europa og markedsførte sitt kandidatur. Samtidig med det markedsførte hun den norske barnevernsmodellen i flere land og i Europarådet. Etter kort tid som minister var hun stolt av norsk barnevern. Verdens beste barnevern kalte hun det, og nektet å kommentere en rekke alvorlige hendelser utover i 2018.

Norways Silent Scandal

I august 2018 laget BBC dokumentaren Norways Silent Scandal. En dokumentar om norsk barnevern relatert til en psykiater som satt i Barnesakkyndig kommisjon som har lastet ned overgrepsbilder av barn. Dokumentaren har gått verden rundt og levner Norge som en stat som stjeler barn og tillater pedofili. Helleland nektet å svare på spørsmål fra BBC.

Andre land kommer etter oss.

29 august 2018 svarte hun med å fortelle Aftenposten at Norsk barnevern går foran, andre land vil komme etter oss. Hun fortalte at hun om noen år ville bli invitert rundt i verden for å holde foredrag om norsk barnevern.
Før det igjen, den 28 juni 2018 hadde Europarådet kommet med sin knusende rapport om norsk barnevern: «Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep the families together».  Den ville heller ikke Helleland kommentere.

En norsk alenemor får asyl i Polen.

12 desember 2018 kunne VG melde at Silje Garmo hadde fått asyl i Polen på flukt fra norsk barnevern.  Ingen kommentar fra Helleland.

2019

I midten av januar 2019 ble den polske konsulen Slawomir Kowalski utvist fra Norge fordi han angivelig forstyrret barnevernets arbeid for polske familier bosatt i Norge.  Utvisningen skapte store reaksjon i Polen og i Europarådet. Den polske konsulen svarte med å publisere en video hvor politiet opptrer grovt uforstandig mot konsulen. Utvisningen og filmen skapte store reaksjon i Polen og i Europarådet.  Linda Helleland nektet å kommentere det. Det også.

WADA

30 januar 2019 blir Helleland vraket som president for WADA. Hun lå an til å vinne, men ble utklasset av den polske idrettsministeren Witold Banka med 28 mot 16 stemmer. Utnevnelsen skal ratifiseres av Europarådets ministermøte. Europa begynte å bli lei norsk stormannsgalskap.

Kjell Ingolf Ropstad

Når Kjell Ingolf Ropstad ble barneminister vår 2019 var det 10 barnevernsaker som var tatt inn til behandling i EMD. Uten at Ropstad har villet kommentere det.  Ropstad kommer fra Krf og er gift med en barnevernspedagog. Han vil også styrke barnevernet.
Ropstad gjør som sine forgjengere og holder foredrag for utenlandske ambassader om hvordan barnevernet er ment å fungere for å roe gemyttene og den ulmende kritikken.

Europa har fått nok av norsk arroganse. I juli 2019 ble 16 nye saker tatt inn til EMD på en dag.

I dag er det 40 saker som er tatt inn til behandling av menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Ropstad nekter og nekter å svare på spørsmål om barnevernet.  Han er stolt av norsk barnevern han også. Han har allerede klart å innføre lovpålagt rett for barnevernet til å pålegge hjelpetiltak for samværsforeldre. Han opptrer i stedet som en sjokkselger for fosterhjemsindustrien hvor han stadig vekk oppfordrer folk til å bli fosterhjem.  I dag, juni 2020, er Ropstad i pappapermisjon og Ida Lintvedt Røse er vikarierende barneminister. Hun vil heller ikke svare på spørsmål. 

Vi har altså en serie med barneministre som har sørget for at barnevernet under blå-blå regjering har hatt en eksplosiv vekst, ikke bare i antall ansatte og budsjetter, men også i antall saker som er klaget inn til EMD. Og ingen av de vil svare på spørsmål.

Det verste av alt er at de blir latt i fred av pressen.

 

Relaterte artikler:

Bergens Tidende, 15 februar 2014

Tilbake til barnehjem.

Vi ser at barnevernet sliter med å rekruttere nok fosterhjem, og at mange barn flyttes fra fosterhjem til fosterhjem. Derfor mener jeg det er på tide å ta en pust i bakken og se på barnets beste. For flere enn i dag kan løsningen være institusjon, sier barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Under den rødgrønne regjeringen er det slått fast at barn under 13 år ikke skal på institusjon, men plasseres i fosterhjem.

Vil justere kursen

Horne mener Norge har gått for langt i den retningen og vil justere kursen.

— Det høres fint ut med fosterhjem, men vi ser at flere barn kan trenge en institusjon. Barn har mer sammensatte utfordringer enn tidligere og mange barn i 11- 12-årsalderen flytter fra det ene hjemmet til det andre, sier hun.

– I dag er systemet slik at kommunene betaler for fosterhjem, mens staten tar regningen for forsterkede fosterhjem og institusjonsplasser. Vil du gjøre noe med denne fordelingen, hvis flere skal få institusjonsplass?

 

Rogaland Avis, 18 desember 2015

Arven etter Alvheim

I Trondheim har bystyreveteranen Morten Kokaas meldt seg ut av Frp i protest mot det han mener er en skammelig og usosial profil. At bunnfradraget ikke endres, at skatteklasse 2 fjernes, kutt i uføretrygden og fjerning av den kulturelle spaserstokken, er budsjettelementer som forårsaker murring i Frp. Carl I. Hagen hadde mange kløktige grep som partibygger, ett av dem var å framstå som noe mer enn middelklasseborger som var lei av skatter og avgifter. Selv om kvaliteten og virkemidlene kan diskuteres, maktet Hagen og Alvheim å meisle ut en så klar sosial profil at de appellerte til velgere med både lave inntekter og avhengighet av offentlig hjelp. Nestleder Per Sandberg har allerede slått alarm på vegne av de sosialpolitiske arvtakerne etter Alvheim. Spørsmålet er om ikke arven allerede er skuslet bort etter ett år i regjering.

TV2

I en rekke reportasjer har TV 2 fortalt hva som ligger til grunn for at Barnevernet tar fra foreldrene omsorgen.
Frp har gjennom alle år vært de tøffeste kritikerne av barnevernet, men det var før de kom i regjering. – Hold kjeft og skaff deg psykolog er to av Frps-nestor John I. Alvheims 10 bud om barnevernet. I dag tar Barne- og familieminister Solveig Horne (frp) avstand fra Frps-nestorens 10 bud

Aftenposten, 7 februar 2015.

Halve arven etter Fremskrittspartiets ledende sosialpolitiker, John Alvheim, er skrinlagt.
Fremskrittspartiet har fått mye negativ oppmerksomhet fordi partiets statsråder står for andre standpunkter enn hva partiet gjorde i opposisjon. Men den største snuoperasjonen har det vært stille rundt. Og den er udelt positiv.Barneminister Solveig Horne virker genuint opptatt av barns beste og er opptatt av å styrke det offentlige barnevernet. Hun har nylig sendt ut en lovendring på høring som vil gi barnevernet rett til å pålegge foreldre kontrolltiltak og å ta imot hjelp i hjemmet. For noen år siden var det et utenkelig forslag fra Fremskrittspartiet.